attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Rättigheter och skyldigheter - Fullmakt

Hur ordnar jag en fullmakt?
Bankerna har ofta egna fullmaktsblanketter du kan använda. Kontakta alltså banken och beställ en blankett. Bankerna kräver oftast att fullmakten ska bevittnas. Tänk noga igenom vad du vill att fullmakten ska omfatta och hur du formulerar dig i fullmakten. En fullmakt kan vara tidsbestämd, det vill säga du kan ange i fullmakten under vilken tidsperiod du vill att fullmakten ska gälla.

Hur återkallar jag en fullmakt?
Du kan alltid återkalla en lämnad fullmakt. Eftersom fullmakten finns hos banken, så kontaktar du banken och meddelar att fullmakten ska återkallas. Det kan vara bra att du gör det skriftligt och att du behåller en kopia av brevet. Banken makulerar därefter fullmakten, vilket innebär att fullmakten då inte längre går att använda.

Läs mer:
privatekonomi

kreditprövning
bindningstid
låneskydd
säkerhet
lånelöfte
ränteskillnadsersättning
långivare
rättigheter
banksekretess
dödsbo

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. Mars 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna