attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Försäkring - Hem och bostadsrätt - Hur värderas saker egentligen?

Vigselring stulen, ersättning för affektionsvärde?
Enligt försäkringsvillkoren (på denna punkt är villkoren relativt lika mellan försäkringsbolagen) ersätts inte affektionsvärde. Du har endast rätt att få ersättning med likvärdig ring. Om det inte går att anskaffa en likvärdig ring får du ersättning med dagsvärdet, dvs efter avskrivning för ålder, slitage m m.

Gäller inte försäkringen vid brand om jag gått hemifrån och inte har uppsikt?
Nej det stämmer inte. Hem- och villaförsäkringarna ersätter skador som uppstått genom brand om försäkringstagaren inte uppsåtligen framkallat brandskadan eller varit grovt vårdslös, dvs på gränsen till uppsåt (då kan ersättningen sättas ned). Det kan inte anses vara grov vårdslöshet att sätta igång en tvättmaskin eller liknande för att sedan gå till sängs eller lämna bostaden.

Kan barncross 80 kubik ersättas från hemförsäkringen?
Nej, crosscykeln omfattas inte av din hemförsäkring.

En crosscykel får bara köras inom inhägnat tävlingsområde och därför finns idag inget krav på att den ska vara trafikförsäkrad. Däremot måste man själv kontakta ett försäkringsbolag om man vill försäkra den för stöld och brand.

Bestulen på kamera och skor. Har jag rätt till kontant ersättning?
Försäkringsbolaget har rätt att avgöra ersättningsformen. Antingen betalar man kontant eller ersätter med likvärdig egendom.

  • Eftersom digitalkameran var ny, betalar bolaget ofta en kontantsumma på 70 procent av kamerans nyvärde. Resterande 30 procent får du om du återanskaffar kameran. Försäkringsbolaget kräver då att du uppvisar kvitto som styrker att du faktiskt återanskaffat den.
  • Försäkringsbolaget kan i stället för att betala ut pengar ge dig en rekvisition (beställning) så att du kan hämta ut en ny likvärdig digitalkamera.

Dina seglarskor ersätts nog endast med några hundralappar. För skor finns inte rätt till nyvärdesersättning.

Kan försäkringsbolaget kräva att få se originalkvitto?
Nej - men har du kvittot kvar är det naturligtvis bra. Kvitton kan vara ett av flera sätt att visa att du hade föremålet. Det är du som försäkringstagare som måste visa att du har rätt till ersättning. Men ytterst är det en trovärdighetsfråga, som eventuellt måste prövas av domstol.

Kläder mögelskadade. Kan jag få någon ersättning?
För att du ska få ersättning från din hemförsäkring måste mögelskadorna bero på att vatten/fukt trängt in i källaren genom att ett rör har läckt, att vatten trängt upp genom avlopp eller strömmat in direkt från markytan. Om fukten beror på dålig dränering kan du inte få ersättning från din hemförsäkring.

Bor du i lägenhet så kan eventuellt hyresvärden vara skyldig att ersätta de skadade kläderna. Men då måste värden ha brustit i underhåll av fastigheten eller känt till att det varit liknande problem tidigare. Det är alltså fastighetsägaren som ska visa att han inte brustit i underhåll.

Försäkringsbolaget anser att jag varit oaktsam och vill därför bara betala ut en del av ersättningen. Kan de göra så?
Försäkringsbolaget kan ha rätt att göra avdrag på ersättning om du inte följt de aktsamhetskrav som finns i villkoren. Du kan alltså få minskad ersättning om du t ex slarvat med att låsa dörrar eller fönster. Hur stort avdraget blir beror på hur slarvig du varit. Allmänna reklamationsnämnden har en väl utarbetad praxis som försäkringsbolagen ska följa.

När det gäller stöldbegärlig egendom exempelvis antikviteter, mobiltelefoner, äkta mattor, TV-apparater och musikinstrument ska du vara särskilt aktsam.

Hur värderar jag mina saker när jag ska välja försäkringsbelopp?
Ditt hem består förmodligen av både gamla och nya föremål. Saker som är relativt nya värderar du till vad de kostar att köpa idag, medan äldre föremål värderas till vad de kostar att köpa begagnade.

Gå igenom hemmet rum för rum och anteckna alla föremål eller fotografera dem. Det är bra om du sparar kvitton och garantisedlar, men det är inget krav för att du ska kunna få ut ersättning.

Försäkringsbolaget säger att jag är underförsäkrad. Vad menar dom?
De menar att du har värderat dina saker för lågt.

När du tecknar en hemförsäkring måste du ofta uppge ett försäkringsbelopp. Det ska motsvara det sammanlagda värdet av alla dina saker i hemmet. Detta regleras i 6 kap 3 § Försäkringsavtalslagen.

Ett exempel:
Du har försäkrat ditt hem till 250 000 kr, men det är värt 500 000 kr. Då är varje föremål endast försäkrat till hälften. Om din TV stjäls får du bara ut hälften av dess värde.

Hur värderas mina saker om något händer?
Försäkringsbolaget ersätter den skadade egendomen i det skick den var då skadan inträffade. Om det skadade eller förlorade föremålet är relativt nytt har du ofta rätt till s k nyvärdesersättning. Om du inte har rätt till nyvärdesersättning värderas egendomen vanligen på något av följande sätt:

  • Värdering enligt tabell: Viss egendom, som exempelvis cyklar, kläder och hemelektronik ersätts enligt de avskrivningstabeller som finns i försäkringsvillkoren. Det kan t ex innebära att en TV ersätts med nypris de första två åren, men om den är 4 år gammal får du endast 50 % av vad en ny motsvarande TV kostar idag. Åldersavdragen kan variera något mellan de olika hemförsäkringarna.
     
  • Värdering till marknadsvärde: Egendom som inte tas upp i tabeller brukar värderas till sitt marknadsvärde. Det innebär att du som regel får ersättning för vad likvärdig egendom kostar i den allmänna handeln. Om värdet inte sjunkit med mer än 30% brukar egendomen ersättas med motsvarande ny egendom.

Hur ska jag värdera mina stulna smycken?
De ska värderas till marknadsvärde. Vad kostar det att köpa motsvarande smycken? Kostnaden avgörs av vad det i Sverige kostar att köpa smyckena.
Är du missnöjd med försäkringsbolagets värdering kan du begära att en oberoende värderingsman uttalar sig om värdet.
Tänk på att maxbelopp finns för ersättning av smycken.

Läs mer:
privatekonomi

försäkring - hem och bostadsrätt
försäkring - överfall och rättsskydd
försäkring - otur/allrisk
försäkring - reseskydd
försäkring - vattenskada
försäkring - stöld
försäkring - anmäla skada
försäkring - betala/byta
försäkring - autogiro

försäkring - konkurs
försäkring - välja/byta

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. Mars 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna