attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Försäkring - Hem och bostadsrätt - Stöld

Gäller min hemförsäkring om lånad dator blir stulen?
Din hemförsäkring gäller för egendom som du äger, hyr eller lånar för privat bruk. Om du lånar hem datorn för att bara spela spel med barnen så gäller din hemförsäkring. Använder du däremot den lånade datorn för att utföra ditt vanliga arbete så gäller som regel inte din hemförsäkring.

Jag blev bestulen på kontanter och plånbok och märkte det först i efterhand. Vad ersätts?
Pengarna ersätts inte. För att du ska kunna få ersättning krävs att de rycks ifrån dig med våld så att du upptäcker stölden omedelbart. För kontanter och stöldbegärlig egendom är aktsamhetskraven mycket höga.
För plånboken däremot kan du få ersättning eftersom aktsamhetskraven är lägre.

Stulna utemöbler, ersätter villa eller hemförsäkringen?
Nej. Om du blir bestulen på möbler, krukor eller grillen som står i trädgården kan du inte få ersättning från din villa eller hemförsäkring. För att få det krävs att du har en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen. Ett sådant tillägg har de flesta bolag och den försäkringen kallas för allrisk-, mer-, plus- eller otursförsäkring beroende på vilket försäkringsbolag du har.

Inbrott i källarförråd, bl a stals skidor, långfärdskridskor och en dator. Vad ersätts?
Enligt försäkringsvillkoren ersätts inte stöldbegärlig egendom (t ex dator, äkta mattor, smycken, TV, vapen, antikviteter, vin och sprit) som stjäls ur källarförråd. Däremot ersätts dina dyra skidor. Men som regel är det högsta ersättningsbeloppet vid stöld ur källare 30 000-40 000 kr.

Måste jag försäkra min åkgräsklippare eller täcks den av min hemförsäkring?
Som regel krävs inte någon särskild fordonsförsäkring för åkgräsklipparen, eftersom den inte är avsedd för vare sig person- eller godstransport på väg eller är konstruerad för att köra över 30 km/tim.

Vanligen omfattas åkgräsklipparen av din hemförsäkring om den t ex stjäls vid ett inbrott i förrådet (högst ca 30 000 kr). Om åkgräsklipparen stjäls när den förvarats utomhus får du ingen ersättning. Har du en allriskförsäkring (tillägg till hemförsäkringen) får du ett bättre skydd för åkgräsklippare.

Hur gäller försäkringen vid fickstöld?
En fickstöld måste i princip upptäckas direkt. Försäkringsbolagen ställer stora krav på att du har uppsikt över plånbok och värdesaker.

Vad gäller om tjuven använt nyckel för att komma in?
Ett inbrott där en nyckel används gör ofta att försäkringen inte gäller. Saknas brytmärken blir det en bevisfråga. Du som försäkringstagare måste bevisa att det skett ett inbrott vilket då kan vara svårt. För äldreboenden finns särskilda försäkringar som gör att skyddet kan bli större.

Läs mer:
privatekonomi

försäkring - hem och bostadsrätt
försäkring - överfall och rättsskydd
försäkring - otur/allrisk
försäkring - reseskydd
försäkring - vattenskada
försäkring - anmäla skada
försäkring - hur värdera saker
försäkring - betala/byta
försäkring - autogiro

försäkring - konkurs
försäkring - välja/byta

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. Mars 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna