attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Försäkring - Hem och bostadsrätt - Reseskydd

Gravid och resa. Hur gäller försäkringarna?
I de flesta hemförsäkringarnas reseskydd och i de flesta separata reseförsäkringarna ersätter försäkringen kostnader som har samband med en normal graviditet eller förlossning t o m graviditetsvecka 28. Hur försäkringen gäller för barnet varierar mellan försäkringsbolagen. Kontakta därför ditt bolag och hör efter hur din försäkring gäller om barnets skulle födas på resan.
Ett försäkringsbolag – Europ Assistance (www.europ-assistance.se) – kan ge ersättning för kostnader i samband med födsel eller behandling av sjukdom till följd av graviditet och behandling av ofött eller för tidigt fött barn ända fram till fram t o m graviditetsvecka 34.
Inom EU har du alltid rätt till akut sjukvård enligt samma regler som det landets innevånare Detta gäller även i samband med graviditet och förlossning och omfattar båda modern och barnet. Någon rätt till hemtransport finns dock inte.

Jag ska studera som utbytesstudent. Omfattas jag av någon försäkring?
Du får kontrollera med ditt universitet eller din högskola om de har tecknat en försäkring för dig när du studerar utomlands.

Hos Kammarkollegiet kan statliga universitet och högskolor teckna en försäkring (Student ut) för studenter som ska studera, bedriva forskarutbildning eller praktisera på företag utomlands. Försäkringen gäller dygnet runt för akut sjuk- eller tandvård utomlands.

Försäkringen kan också ersätta merkostnader för hemtransport vid olycksfall eller sjukdom. Vid livshotande skada eller sjukdom kan anhörigs resa till den försäkrade ersättas. I försäkringen ingår även ett avbrottsskydd om utlandsvistelsen måste avbrytas t ex pga anhörigs allvarliga skada, livshotande sjukdom eller dödsfall, krigsliknande oroligheter eller naturkatastrof i vistelselandet.

Ett skydd för lösöre ingår också men där finns ett maxbelopp på 25 000 kronor. Pengar och värdehandlingar ersätts med max 3 000 respektive 5 000 kronor. Försäkringen innehåller också ansvarsskydd och rättsskydd.

Läs mer:
privatekonomi

försäkring - hem och bostadsrätt
försäkring - överfall och rättsskydd
försäkring - otur/allrisk
försäkring - vattenskada
försäkring - stöld
försäkring - anmäla skada
försäkring - hur värdera saker
försäkring - betala/byta
försäkring - autogiro

försäkring - konkurs
försäkring - välja/byta

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. Mars 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna