attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Försäkring - Hem och bostadsrätt - Överfall och rättsskydd

Oprovocerat nedslagen på krogen men berusad. Gäller överfallsskyddet?
Ja, genom överfallsskyddet i hemförsäkringen kan du få ersättning om du blir misshandlad även om du är påverkad. Men du måste då visa att misshandeln saknar samband med att du druckit alkohol.

Gäller rättskyddet i min hemförsäkring vid en arbetstvist?
Nej, du kan inte utnyttja rättsskyddet vid en arbetstvist. Här är villkoren lika hos alla försäkringsbolag.

Rättskyddet gäller endast för tvister. Vad menas egentligen med begreppet tvist?
En tvist anses ha uppstått när någon har framställt ett krav eller anspråk som helt eller delvis avvisats. Detta gäller även om den du har riktat ditt krav mot inte hör av sig, trots påstötningar.

Min hund bet grannens flicka i armen. Föräldrarna kräver ersättning för hennes skador. Det här är väl inte mitt fel eftersom flickan rusade fram mot hunden?
Som hundägare har du ett strikt ansvar enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Det innebär att du måste ersätta skador som din hund orsakar. Som regel bryr man sig alltså inte om vems felet är.

Du bör göra en anmälan till den ansvarsförsäkring som ingår i alla hemförsäkringar. Bolaget utreder då om du är skadeståndsskyldig och betalar ersättning för flickans skador.

Som alltid finns det en självrisk i hemförsäkringen (ca 1 500 kr) och den måste du själv betala.

Vilka möjligheter har jag att få ersättning om jag blivit misshandlad?
Blir du misshandlad har du rätt till skadestånd. Om gärningsmannen är okänd eller inte kan betala, kan du få ersättning från överfallsskyddet i din hemförsäkring.

Men det finns vissa undantag, t ex om du misshandlas av någon som du bor tillsammans med eller om du utan anledning ger dig in i ett slagsmål.

Har du en olycksfallsförsäkring så kan du få ersättning även från den.

Om ditt försäkringsbolag nekar att betala kan Brottsoffermyndigheten i vissa fall betala ersättning.

Hur gäller rättsskyddet?
Rättsskyddet, som ingår i alla hemförsäkringar, kan betala dina kostnader för ett juridiskt ombud om du hamnar i tvist med någon. Förlorar du tvisten betalar rättsskyddet även motpartens kostnader. Tvisten ska kunna prövas av allmän domstol.

Rättsskyddet gäller inte för tvister som prövas i förvaltningsdomstol (länsrätt, kammarrätt m m).

I försäkringen finns även andra viktiga undantag till exempel:
– arbetstvister
– upplösning av äktenskap och samboförhållanden
– tvister som rör belopp under 19 700 kr (om du tvistar med ditt eget försäkringsbolag kan du hos de flesta bolag använda rättsskyddet även om det gäller lägre belopp).

I alla rättsskydd finns ett maxbelopp som varierar mellan 75 000 och 200 000 kr beroende på bolag. Självrisken är oftast 20 procent av kostnaderna. Se även vår jämförelse över hemförsäkringar.

Jag blev överfallen när jag studerade utomlands. Gäller överfallsskyddet?
Överfallskyddet - som är en del av skyddet i hemförsäkringen - gäller endast under 45 dagar om du vistas utanför Norden. Reser du inom Norden gäller överfallsskyddet som om du varit hemma.

Läs mer:
privatekonomi

försäkring - hem och bostadsrätt
försäkring - otur/allrisk
försäkring - reseskydd
försäkring - vattenskada
försäkring - stöld
försäkring - anmäla skada
försäkring - hur värdera saker
försäkring - betala/byta
försäkring - autogiro

försäkring - konkurs
försäkring - välja/byta

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. Mars 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna