attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Försäkring - Hem och bostadsrätt - Betala & byta

Autogiro vid byte
Du måste kontakta försäkringsbolaget som är betalningsmottagaren och meddela att autogiromedgivandet ska avslutas eller så kan du kontakta din bank för att avsluta autogiromedgivandet.

Betala försäkringen via autogiro
Du kontaktar ditt försäkringsbolag (betalningsmottagaren) eller så gör du en anmälan på Internet via din internetbank. Du får fylla i ett så kallat autogiromedgivande, vilket ger försäkringsbolaget (betalningsmottagaren) rätt att automatiskt dra överenskommet belopp från ditt konto.

När kan jag byta försäkringsbolag för hemmet?
Försäkringsavtalet löper normalt på ett år i taget och du kan bara byta bolag på årsförfallodagen. I vissa fall får man dock säga upp försäkringen, men då måste försäkringsbehovet fallit bort t ex om du säljer bostaden eller flyttar utomlands. Att bara byta bostad räknas inte som att behovet försvinner. Se 3 kap 2 och 6 § Försäkringsavtalslagen

Ångra köp av hemförsäkring?
Distans- och hemförsäljningslagen (gäller från 1 april 2005) innebär förbättrade möjligheter att ångra ett köp av försäkring på distans (t ex telefon eller Internet) eller vid hemförsäljning. När det gäller skadeförsäkring t ex hem-, villa- och bilförsäkring är ångerfristen 14 dagar. För livförsäkringar förlängs ångerfristen från tidigare 14 dagar till 30 dagar.

Kan försäkringsbolaget neka mig en hemförsäkring?
Enligt 3 kap 1 § Försäkringsavtalslagen har försäkringsbolaget som regel inte rätt att vägra en konsument att teckna en försäkring som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten.

Försäkringsbolaget kan bara vägra teckna försäkring om det föreligger särskilda skäl, t ex tidigare brott som har särskild betydelse från försäkringssynpunkt eller vid ett stort antal skador som tyder på en vårdslöshet som vida överstiger det normala.

Läs mer:
privatekonomi

försäkring - hem och bostadsrätt
försäkring - överfall och rättsskydd
försäkring - otur/allrisk
försäkring - reseskydd
försäkring - vattenskada
försäkring - stöld
försäkring - anmäla skada
försäkring - hur värdera saker
försäkring - autogiro

försäkring - konkurs
försäkring - välja/byta

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. Mars 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna