attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Försäkring - Hem och bostadsrätt

Vad som ingår och behovet

Sambo försäkrad?
Som regel är en sambo medförsäkrad om han/hon är bosatt och folkbokförd på samma adress som du och om ni delar hushåll. Aktsam och Trygg-Hansa kräver dock dessutom att sambon står med på försäkringsbrevet.

Behöver jag en hemförsäkring?
Ja, vi anser att alla bör omfattas av en hemförsäkring. De som bor tillsammans, är folkbokförda på samma adress och delar hushåll omfattas av samma hemförsäkring. Vissa försäkringsbolag vill att alla som bor på samma adress ska skrivas in i försäkringsbrevet.

Vad ingår i en vanlig hemförsäkring?
Hemförsäkringen är ett paket som består av flera olika delar: Egendomsskydd, rättskydd, överfallsskydd, ansvarsförsäkring samt ett reseskydd.

Teckna hemförsäkring om inneboende?
Ja, du bör ha en egen hemförsäkring men hos några försäkringsbolag kan du vara medförsäkrad på förstahandshyresgästens försäkring om ditt namn framgår på försäkringsbrevet och du är bosatt och folkbokförd på adressen.

Behöver jag en bostadsrättsförsäkring?
Ja, det gör du om du bor i en bostadsrätt. Enda undantaget är om bostadsrättsföreningen till sin fastighetsförsäkring har tecknat ett tillägg som gäller som bostadsrättsförsäkring för alla medlemmar. Hos vissa bolag ingår numera en försäkring för bostadsrätt i hemförsäkringen.

Vad är skillnaden mellan hem- och bostadsrättsförsäkring?
Vid en brand ersätter hemförsäkringen dina möbler, kläder och andra saker som skadats, medan bostadsrättsförsäkringen ersätter skadorna på bostadsrätten, till exempel på golv, väggar och tak.

Läs mer:
privatekonomi

försäkring - överfall och rättsskydd
försäkring - otur/allrisk
försäkring - reseskydd
försäkring - vattenskada
försäkring - stöld
försäkring - anmäla skada
försäkring - hur värdera saker
försäkring - betala/byta
försäkring - autogiro

försäkring - konkurs
försäkring - välja/byta

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. Mars 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna