attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 


Filial

Filial är en företagsform som innebär att ett utländskt företag bedriver närings-verksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning. I dagligt tal pratar vi ibland också om att svenska företag har ”filialer” på en annan ort i Sverige. Den typen av filialer kan inte registreras hos Bolagsverket eller hos någon annan myndighet.

Korta fakta om filial

 • Filialen är inte en separat juridisk person utan en del av det utländska företaget.
   
 • Ett utländskt företag får bara ha en filial i Sverige.
   
 • Det utländska företaget ska utse en verkställande direktör att sköta verksamheten i Sverige.
   
 • Det är den verkställande direktören som företräder filialen och som ska anmäla den för registrering till Bolagsverket.
   
 • Filialen lyder under svensk lag och svenska myndigheters beslut när det gäller rättsförhållanden som uppkommer i samband med verksamheten i Sverige.
   
 • Filialen har inget aktiekapital, utan dess tillgångar och skulder är en del av det utländska företagets totala förmögenhetsmassa.
   
 • En filial ska ha en egen bokföring. Bokföringen ska vara skild från det utländska företaget.
   
 • Filialens räkenskaper och den verkställande direktörens förvaltning ska, när det krävs, granskas av en auktoriserad eller godkänd revisor.
   
 • När Bolagsverket har registrerat filialen får den ett svenskt organisationsnummer.

Tjänsteföretag med tillfällig verksamhet i Sverige

Ett utländskt företag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som levererar tjänster som beskrivs i EG:s tjänstedirektiv behöver inte registrera en filial i Sverige. Det gäller om företaget endast tillfälligt bedriver näringsverksamhet i Sverige.

Läs mer:
Företagsnamn och verksamhet
Privat eller publikt AB och säte
Aktier
Styrelse och VD, firmateckning
Revisor
Räkenskapsår
Bifirma
Årsstämma
Delning
Så anmäler du ett AB
Stiftelseurkund
Bolagsordning
Bankintyg

Källa:
Bolagsverket 2012


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna