attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Fel pris i annonsen

Även om prisinformation enligt lag ska lämnas korrekt och tydligt händer det ibland att informationen i annonser blir felaktig.

Uppgifter i reklam anses i allmänhet inte vara bindande för annonsören gentemot konsumenter. Villkoren, till exempel priset, bestäms först när kunden och säljaren träffas i affären och kommer överens. Du kan därför inte kräva att få köpa en vara eller tjänst, till exempel en resa, till det pris du såg i annonsen.

Att sälja slut på en vara, eller en resa som annonseras till lågt pris, är fullt tillåtet. Däremot krävs det att butiken eller resebyrån har haft ett visst antal varor eller platser till det låga pris som man har annonserat om. Antalet varierar beroende på vilken vara det gäller. Är tillgången till en vara mycket begränsad ska det tydligt markeras i annonsen. Om detta inte görs och varorna är för få kan annonsen bedömas som vilseledande enligt marknadsföringslagen. Sådan marknadsföring kan förbjudas av domstol.

Att domstolen bedömer en annons som vilseledande ger dig inte rätt att köpa den billiga varan eller resan till det pris som stod i annonsen. Däremot kan du i vissa fall få ersättning för kostnader som du har haft på grund av den vilseledande annonsen, till exempel för en onödig resa till affären.

Läs mer:
Avtal
Avtalsvillkorslagen
Ångerrätt
Reklamidentifiering
Vilseledande efterbildningar
Garanti
Hyra och leasa

Källa:
Konsumentverket sept. 2007


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna