attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 

 

Fakturamall

En fakturamall är en dokumentmall för en faktura. Eftersom en faktura är ett brev från en leverantör till en kund, så bör fakturamallen vara en subklass, en specialisering av det levererande företagets brevmall.

Syftet med fakturan är att få in pengar från kunden, och för den skull bör fakturan vara enkelt och tydligt formulerad. Fakturamallen är verktyget som ska hjälpa den som skriver fakturan i det arbetet. Till detta kommer de frågor som varje brev ska besvara och där brevmallen är verktyget.

Liksom för alla brev gäller att avsändare och mottagare och datum ska vara tydligt angivna. För fakturan tillkommer ett unikt fakturanummer som man kan hänvisa till vid betalning och vid en eventuell påminnelse, kravbrev och kreditfaktura. Det är viktigt att en påminnelse har samma fakturanummer och att det av varje handling tydligt framgår om det är en faktura eller en påminnelse. När leverantören skickar varor i paket är det vanligt att en följesedel ligger i paketet. Följesedeln innehåller samma uppgifter som fakturan och har ofta ett snarlikt utseende. Det är då viktigt att det tydligt framgår vad som är faktura och vad som är följesedel så att fakturan blir betald endast en gång.

Om frågor uppstår, ska det givetvis framgå vem som varit inblandad och som man kan vända sig till med frågor. Det gäller inte bara kontaktpersonen hos leverantören, utan även hos kunden. Hos alla kunder utom de allra minsta är beställaren och bokföraren olika personer, och fakturan ska cirkulera mellan dessa för att attesteras.

När kunden bokför fakturan förs olika sorters kostnader upp på olika konton och kostnadsställen. Vanligen känner inte leverantören till detaljerna i kundens kontoplan och bokföringsrutiner, men man kan ändå göra sitt bästa för att reda ut vad som är vad. Momsen ska alltid redovisas som en egen post. I tydligheten ingår att inte dela upp fakturan i för många poster, utan hålla den någorlunda enkel.

I Sverige gäller (enligt köplagen 49 §) att "betalning skall ske när säljaren kräver det". Fakturor ska alltså betalas det datum som anges på fakturan. Det är dock vanligt att man anger 30 dagars netto på fakturan, särskilt till privatpersoner. Mellan näringsidkare kan förekomma allt från 8 dagar och uppåt. De flesta betalar ju sina räkningar i slutet av månaden, och betalningen kan bli fördröjd några dagar. Den optimala fakturan skickas den 8:e och förfaller den 8:e i nästa månad. Då hinner fakturan anlända och attesteras i god tid före månadsskiftet och även om betalningen skulle bli lite försenad hinner den komma fram före förfallodatum, med minimalt behov av påminnelser och kravbrev.

Läs mer:
Faktura
Kassaflöde
Eget kapital
Euro
Fakturamall
Likviditet
Redovisning
Reskontra
Soliditet

Källa:
Wikipedia

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna