attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 

 

Faktura

En faktura eller räkning är ett skriftligt krav på betalning genom vilket fordringsägaren (borgenären) kräver betalt från den betalningsskyldige (gäldenären). Den fordran för vilken fordringsägaren kräver betalt kan kallas fakturafordran.

De flesta företag har i dag någon form av datasystem för att hantera flödet av fakturor. Dessa delas in i dels faktureringssystem eller butikssystem med kundreskontra för att sköta utfaktureringen, dels i leverantörsreskontra som håller ordning på inkommande fakturor. Ofta är de också kopplade till bokföringssystemet.

En faktura utställd till en svensk gäldenär ska innehålla:

 • Fakturadatum
 • Fakturanummer
 • Säljarens momsregistreringsnummer
 • Säljarens namn och adress
 • Kundens namn och adress
 • Specifikation av vad köpet avser
 • Leveransdatum eller period
 • Enhetspris exklusive moms
 • Antal
 • Alla totalbelopp inom respektive skattesats
 • Totalt momsbelopp per skattesats
 • Totalbelopp inklusive moms för hela köpet
   

Läs mer:
Faktura
Kassaflöde
Eget kapital
Euro
Fakturamall
Likviditet
Redovisning
Reskontra
Soliditet

Källa:
Wikipedia

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna