attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 

 

Facility management

Facility management, är en engelsk term som (lokalhantering) används i svenskan för att beteckna olika typer av internservice inom företag, men huvudsakligen omfattande fastighetsservice och arbetsplatsservice.

Ett närstående område är Property services men där utgår man från fastighetsägarens perspektiv. Facility management bedrivs antingen i regi av det egna företaget eller genom en renodlad tjänsteleverantör. Den senare kategorin består såväl av tjänstespecifika leverantörer som av helhetsleverantörer. Outsourcad facility management växer snabbt men verksamheten som bedrivs i egen regi är fortfarande betydligt mer vanligt. Exempel på företag i Sverige som bland annat tillhandahåller facility management är Sodexo,Addici, ISS Facility Services, Coor och Aberdeen Properties, Johnson Controls, PBMS Pitney Bowes Management Services, YIT Fastighetshantering.

En Facility manager ansvarar för den dagliga fastighetsskötseln men ofta även för budgetering, uthyrning, planering av underhåll, eventuell förädling av fastigheten genom ut- och ombyggnad samt skatter och redovisning.

Globalt finns internationella företag som Jones Lang LaSalle, CB Richard Ellis och Cushman & Wakefield. Branschen har upplevt en stor tillväxt som en följd av att fastighetsmarknaden blivit mer internationell och större andel av världens fastighetsbestånd ägs av finansiella företag som försäkringsbolag, banker och andra investerare och inte traditionella fastighetsbolag och familjeföretag. De finansiella investerarna har kapital att investera men inte den tekniska kompetensen och anlitar då en facility manager.
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna