attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

 

Existensminimum

Existensminimum är i Sverige benämningen för det belopp i pengar som en person måste ha som inkomst under en månad för att uppnå skälig levnadsnivå. Beloppets storlek är avhängigt i vilket sammanhang det är aktuellt.

Begreppet är relevant vid beräkningen av försörjningsstöd och utmätning. Ett alternativt begrepp är förbehållsbelopp eller beneficium. Normalbelopp (är till exempelvis mat, kläder, hygienartiklar, telefon och försäkringar) för existensminimum beräknas av Socialstyrelsen i en riksnorm, samt av Kronofogden. Vid bedömningen av återbetalningsförmåga gällande skulder till Försäkringskassan och bedömningen av betalningsförmåga för olika sociala tjänster som utförs av kommun utgör existensminimum en viktig utgångspunkt.
 

Försörjningsstöd

Existensminimum innebär en fastställd nettosumma per månad, som ska räcka till mat, kläder, TV-avgift med mera, på en låg kostnadsnivå men enligt vad som kan anses skäligt. Utöver detta lämnas genom försörjningsstödet även bidrag till hemförsäkring samt arbetslöshetskasseavgift. Den som kan arbeta måste söka arbete. Om den som lever på existensminimum behöver egen bil för resor till och från arbete, sjukhus med mera kan bilförsäkring, bränslekostnader och fordonsskatt inkluderas i stödet som beviljas av kommunens socialnämnd. Detta beviljas restriktivt och man kan tvinga deltidsarbetande med barn att söka heltid.
 

Riksnormen

I Sverige 2009 var summan för riksnormen, årligen fastställd av Socialstyrelsen, 3680 kronor per månad för ensamstående. 2008 var summan 3550 kr per månad. Dessutom tillkommer en summa för boendet beroende på vad det kostar i det individuella fallet. Den skäliga kostnaden för bostadskostnad är olika för olika kommuner, t ex skiljer sig hyresnivåerna mycket mellan storstäder och landsbygd. I mindre städer och landsbygdskommuner brukar maximalt 3000 kr i månaden accepteras som bostadshyra för unga ensamstående vuxna,18-29 år. Äldre personer ges rätt till högre bostadshyra. Kostnader för barn under 18 år tillkommer också. Beloppet för ensamstående utan barn är 2700 +850 =3550 per månad plus hyra, el osv.

Alla EU-länder har liknande principer om miniminivåer på levnadsstandard, dock med varierande nivå på standard.
 

Studerande

Notera att studerande som för närvarande (2010) får 8140 kronor i sammanlagda studiemedel, ganska lätt kan hamna under existensminimum. Detta för att hyran, speciellt i storstäder där hyran i de flesta fall ligger över 4000 kr, gör att det inte blir särskilt mycket kvar av studiemedlen. Därför tvingas många att arbeta extra vid sidan av. Vad många studenter däremot missar är att hyrorna är satta utifrån att hyresgästen (studenten) ska ansöka om bostadsbidrag på sin inkomst som i deras fall är studiemedlen och inte lånet.
 

Tillgångar

Realiserbara tillgångar så som pengar, aktier, bankmedel, båt, husvagn, sommarstuga, hus och bil måste ha sålts, i den mån de inte erfordras för den enskildes behov, innan försörjningsstöd kan beviljas. Säljbar bostad får behållas ett fåtal månader, sedan dras försörjningsstödet in eller minskas.

Vid utmätning har gäldenären rätt att behålla de tillgångar som är nödvändiga för hushållets försörjning under de närmaste tre månaderna.
 

Skuldsanering

Om en person skulle få en skuldsanering gjord av kronofogden är bestämmelserna att man därefter får leva på existensminimum i fem år.

Läs mer:
Skuldsanering
Expropriation
Företagsrekonstruktin
Företagsrekonstruktin, gäldenär
Kontrollbalansräkning

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna