attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 


Europabolag

Europabolag, eller SE-bolag (Societas Europaea) är en europeisk företagsform för gränsöverskridande verksamhet i aktiebolagsform.

Kort om europabolag

 • Europabolaget är en juridisk person med aktiekapital.
   
 • Varje aktieägare är ekonomiskt ansvarig för den del av aktiekapitalet som han eller hon har tecknat.
   
 • Aktiekapitalet i ett europabolag ska vara minst 120 000 euro.
   
 • Europabolagets säte och huvudkontor ska finnas i en och samma medlemsstat. Ett europabolag som ska ha sitt säte i Sverige ska registreras hos Bolagsverket.
   
 • Särskilda regler gäller för banker, försäkringsbolag och finansbolag.

Ett europabolag kan bildas på fem olika sätt:

 • Genom fusion mellan två eller flera publika aktiebolag från minst två medlemsstater.
   
 • Genom etablering av ett holdingbolag där minst två av de ingående aktiebolagen lyder under olika medlemsstaters lagstiftning eller i minst två år har ett dotterbolag eller en filial i en annan medlemsstat.
   
 • Genom bildandet av ett dotterbolag där minst två av de stiftande bolagen lyder under olika medlemsstaters lagstiftning eller i minst två år har ett dotterbolag eller en filial i en annan medlemsstat.
   
 • Genom ombildning av ett existerande publikt aktiebolag som i minst två år har ett dotterbolag i en annan medlemsstat.
   
 • Ett europabolag kan självt bilda ett eller flera dotterbolag i form av europabolag.

Läs mer:
Betala aktier
Olika aktier och krav på rösträtt
Företagsnamn och verksamhet
Privat eller publikt AB och säte
Aktier
Styrelse och VD, firmateckning
Revisor
Räkenskapsår
Bifirma
Årsstämma
Delning
Så anmäler du ett AB
Stiftelseurkund
Bolagsordning
Bankintyg

Källa:
Bolagsverket 2012


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna