attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Etiska fonder och Ideella fonder

Etiska fonder

I en etisk fond - som vanligtvis är en aktiefond - påverkar etiska bedömningar valet av placeringen tillsammans med traditionell finansiell analys. Det kan vara positiva kriterier såsom att företag skall ta särskild miljöhänsyn eller negativa kriterier såsom att undvika placering i företag med engagemang i vapen-, tobak- eller alkoholindustrin. Branschorganisationen Fondbolagens Förening har utarbetat riktlinjer för marknadsföring av etiska fonder. Av riktlinjer framgår bl.a. vad som krävs för att en fond skall få kallas ”etisk”. Både avgifter och risknivåer är varierande och beror på fondens placeringsinriktning.
 

Ideella fonder

En ideell fond kan vara såväl en aktie-, bland- som räntefond. Kännetecknade för en ideell fond är att fonden - eller andelsägarna – avstår från en viss del av avkastningen eller förvaltningsavgiften som därefter skänks till ett välgörande ändamål, exempelvis forskning eller idrottssatsningar. I regel framgår det redan av namnet på fonden vilken verksamhet som den stödjer ekonomiskt. En ideell fond kan samtidigt vara en etisk fond men behöver inte vara det. Både avgifter och risknivåer är varierande och beror på fondens placeringsinriktning.
 

Olika fonder

De flesta fondförvaltare erbjuder ett brett sortiment av fonder med olika placeringsinriktningar och risknivåer. En fonds placeringsinriktning och hur fondmedel skall placeras anges i fondbestämmelserna. Placerings- inriktningen anges även i fondens faktablad och informationsbroschyr. Vanligtvis skiljer man mellan tre olika slag av fonder: räntefonder, aktiefonder och blandfonder.

Läs mer:
Handel med värdepapper
Fondsparande
Räntefonder
Indexfonder
Blandfonder
Hedgefonder
Utlandsregistrerade fonder, utländska fonder
Strukturerade produkter
Derivat

Källa:
Konsumenternas Bank- & Finansbyrå


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna