attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Ekoregion

Ekoregion (ekologisk region), ibland kallad bioregion är ett ekologiskt och geografiskt område som är mindre än en djurgeografisk region men stort nog att innefatta ett flertal olika biotoper.

Ekoregioner täcker relativt stora land- eller vattenområden och innehåller kännetecknande, geografiska samlingar av naturliga växt- och djursamhällen och sammansättningen av arter i dessa. Biodiversiteten hos floran, faunan och ekosystemen som kännetecknar en ekoregion tenderar att urskilja sig från andra ekoregioner.

[Biologisk mångfald eller biodiversitet är definierad i Konventionen om biologisk mångfald ("Riokonventionen") som:

Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.]

Läs mer:
Biogeografi
Biom
Biosfär
Biosfärreservat
Biotop
Biotopskyddsområde
Habitat
Områdesskydd
AquaMaps

Källa:
Wikipedia

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna