attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 

 

Ekonomisk tillväxt

Ekonomisk tillväxt är den relativa ökningen i något produktionsmått. Vanligen är det ökningen av ett samhälles produktion av varor och tjänster enligt måttet bruttonationalprodukt (BNP), jämfört med föregående tidsperiod (till exempel månad, kvartal eller år). Det nominella tillväxttalet anger ökningstakten i löpande valutaenheter. Vid beräkning av real tillväxt har man korrigerat för inflationen. Vanligen används då den så kallade BNP-deflatorn, som kan skilja sig från konsumentprisindex (KPI).

Oavsett tidsperiod brukar ökningstakten anges på årsbasis; om BNP ökade med en procent från ett kvartal till nästa, rapporteras det således ofta som att tillväxten under kvartalet var omkring fyra procent på årsbasis.

Om tillväxten var fyra procent under ett år innebär det att BNP ökade med fyra procent; det är däremot i detta fall inte korrekt att säga att tillväxten ökade med fyra procent. Om däremot BNP ökade med en procent ett år och fem procent nästa år, innebär det att tillväxttakten ökade med fyra procentenheter.

Sveriges ekonomiska tillväxttakt har under det tidiga 2000-talet legat på omkring 3-4 procent årligen, vilket placerar sig väl i jämförelse med andra utvecklade industriländer inom OECD.

Kritik mot fenomenet tillväxt framhålls främst av diverse politiskt gröna rörelser. Detta eftersom tillväxt i produktion (och konsumtion) av varor alltid kommer att kräva mer och mer naturresurser. Kritikerna menar att detta, tillsammans med en växande befolkning och större andel I-länder, inte möjligen kan vara resurs- och miljömässigt hållbart. Den gröne ekonomen Herman Daly förespråkar istället nolltillväxt (steady state economics).

Läs mer:
Ekologisk ekonomi
Ekonomi
Ekonomisk demokrati
Ekonomisk geografi
Ekonomisk plan
Ekonomisk kris

Källa:
Wikipedia

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna