attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

 

Ekonomi

Ekonomi (från gr. oikos, "hus" och nomos, "lag") behandlar hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. Med knapphet menas att tillgängliga resurser är begränsade i förhållande till totala önskemål och behov.

Det svenska ordet ekonomi används i vardagligt tal i mycket bred bemärkelse och kan syfta på både system för resurshantering och det vetenskapliga studiet av sådana system. Motsvarande akademiska discipliner är främst nationalekonomi och företagsekonomi (dessa heter på engelska economics respektive business administration alternativt business and management studies).

Studiet av ekonomi
I akademiska sammanhang studeras ekonomin främst inom disciplinen nationalekonomi, eller i mer avgränsade sammanhang inom företagsekonomi. Ett närbesläktat ämne är ekonomisk historia, som ibland studeras inom ramen för nationalekonomi.

Nationalekonomi
Nationalekonomi studerar både enskilda aktörers beteende (mikroekonomi), liksom ekonomier som en helhet (makroekonomi). Det involverar bland annat teorier om utbud och efterfrågan, räntesatser och internationell handel.

Företagsekonomi
Företagsekonomi är studier om ett företags ekonomi, och består av bland annat marknadsföring, organisation, redovisning och ekonomistyrning.

Ekonomisk historia
Inom ekonomisk historia är studeras ekonomisk förändring över tiden. Under senare år har statistisk analys av insamlade data blivit allt viktigare. Betydelsefulla händelser i världens ekonomiska historia inkluderar jordbrukets uppkomst och industriella revolutionen.

Privatekonomi
Privatekonomi är färdigheten att hantera sitt hushålls ekonomiska resurser.

Evolutionär ekonomi
Inom evolutionär ekonomi (ibland kallad oortodox ekonomi) studeras ekonomiska förändringsprocesser av främst innovationer och institutioner. Evolutionär ekonomi ligger nära teknikpolitik, ämnet som fokuserar på innovation inom institutionella ramverk. I Sverige har den evolutionära ekonomin kommit att innefattas främst i den ekonomiska historieämnet.

Ekonomiskt system
Ett ekonomiskt system definieras bland annat av betalningsmedel, ägande och lagar.

I vardagligt tal avser ekonomi vanligen hanteringen av resurser genom en penningekonomi, men genom mänsklighetens historia har andra former av ekonomi, exempelvis naturahushållning existerat.

Världens ekonomi
Ekonomisk geografi handlar om världens ekonomi, alltså de resurser och värden som finns på jordklotet (och i viss mån i rymden).

Läs mer:
Ekonomi
Ekonomisk demokrati
Ekonomisk geografi
Ekonomisk tillväxt
Ekonomisk plan
Ekonomisk kris

Källa:
Wikipedia

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna