attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 


Ekonomi

Vad tänker du på när du hör ordet ekonomi? Är det pengarna du har i plånboken, lånet som ska betalas, hur du ska kunna spara ihop pengar till nästa semesterresa? Kanske tänker du på företag, handel med aktier på en börs, import eller export av varor och tjänster. Några kanske till och med tänker på statens ekonomi och statsbudgeten, hur fördelnings- politiken fungerar och om pengarna räcker till sjukvård, skola eller omsorg. Var och en av oss tänker nog på helt olika saker, men förmodligen tänker vi alla på delar som hör ihop med kunskapsområdet ekonomi.

Tänk bara på hur många ord som kopplas ihop med ordet ekonomi. Exempelvis privatekonomi, hushållsekonomi, företagsekonomi, personalekonomi, transportekonomi, nationalekonomi, mikroekonomi, marknadsekonomi, planekonomi, alla sammansatta ord. Men det finns också mängder med begreppspar t.ex. kommunens ekonomi, sjukvårdens ekonomi, försvarets ekonomi, idrottsföreningens ekonomi och så vidare.

attKunna har vi försökt dela upp det som handlar om ekonomi i tre delar:

  • Den ekonomi som handlar om personer och hushåll, privatekonom, t.ex. låna pengar, spara i aktier, handla på kredit, inkasso etc.
     
  • Den ekonomi som behandlar företagande, företagsekonomi, t.ex. marknadsföring, försäljning, bokföring, redovisning, finansiering etc.
     
  • Allt annat som kan relateras inom området ekonomi, t.ex. nationalekonomi, ekonomiska teorier, e-handel generellt, värdepappershandel, betalningsmetoder, statslåneränta etc.

Ekonomi handlar i grunden om att effektivt utnyttja tillgängliga resurser, hushålla med dessa, allt för att skapa nytta och värde för oss själva, för företagets bästa (anställda, ägare), för landets bästa.

Vi kan också se ekonomi som resultatet av vårt konsumerande. Konsumerande av varor och tjänster, både privata och offentliga. Det vi väljer att konsumera och vad vi är villiga att betala styr företagen i deras produktion av varor och tjänster. Det styr företagens val av underleverantörer och råvaruleverantörer. Våra krav på att konsumera utbildning, sjukvård, äldreomsorg, infrastruktur, leder till skatter som finansierar offentliga och kommunala satsningar.

Vår efterfrågan styr utbudet av varor och tjänster. Vill vi ha mobiltelefoner som kan ”allt” så tillverkas det sådana. Hade vår önskan bara varit att kunna ringa hade det enbart tillverkats sådana mobiltelefoner, ingen hade köpt något annat. Men vårt handlande består av val. Och vad vi konsumerar beror på hur vi fördelar de pengar vi har till förfogande. Framställer ett företag en produkt eller tjänst som tillräckligt många vill använda sig av kommer den att leva kvar, annars försvinner den från marknaden.

Ovanpå allt detta finns statsmakten som med hjälp av olika styrmedel påverkar oss i våra val. Olika skatter, avgifter, bidrag etc. påverkar konsumtionen i olika riktningar.

Läs mer:
Privatekonomi
Företagsekonomi
Nationalekonomi
Elektronisk handel, e-handel
Investering och risk i värdepapper


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna