attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 
Elektronisk handel, e-handel

Betalningar vid elektronisk handel

Vad är e-handel?

E-handel är en förkortning av elektronisk handel. Det finns ingen gemensam definition på vad e-handel är men förenklat skulle man kunna säga att det är en benämning på den distanshandel som bedrivs på Internet och då vanligen på ”World Wide Web”. Kännetecknande är att avtalen ingås elektroniskt och att man betalar via någon betalnings- förmedlare då kund och säljare inte träffas personligen. Den e-handel som detta faktablad inriktar sig på är den som sker mellan företag och konsument eller mellan två privatpersoner. Med konsument menas en fysisk person som handlar varor eller tjänster för ändamål som ligger utanför hans näringsverksamhet, affärsverksamhet eller yrke. Handel företag emellan behandlas inte.
 

Att handla och betala på Internet

Hur ska man göra ”säkra” betalningar?

Varje e-handelsköp innefattar ett betalningsmoment. Eftersom köpare och säljare inte träffas personligen och gör upp affären så uppfattas ofta betalningen som ett riskmoment av bägge parter. Säljaren måste försäkra sig om att denne får ersättning för varan och tjänsten och köparen vill inte bli lurad. Säljaren kan lösa detta genom att endast erbjuda betalnings- metoder som innebär någon form av förskottsbetalning eller reservation av pengar. Detta innebär att köparen ofta känner en större oro då leveransen sker efter betalning eller reservationen. Ofta blir det då en diskussion om hur man som köpare kan göra ”säkra” betalningar för att försäkra sig om att det inte blir problem.

Först och främst måste man fråga sig vad man menar med en ”säker” betalning. Betalningssäkerhet handlar egentligen enbart om att betalningen skall komma fram till den person köparen avser. Därför är det alltid viktigt att ställa sig frågan om man kan lita på att motparten skall uppfylla sin del av avtalet. Att man blir missnöjd med varan eller tjänsten man köpt eller med e-handlarens reklamationshantering eller service har oftast ingenting att göra med själva betalningssäkerheten. Därför är det omöjligt att enbart med val av betalningsmetod undvika att man med tiden blir missnöjd med varan eller företaget. Däremot kan man minimera riskerna för rena bedrägerier genom att använda sunda försiktighets- åtgärder och ställer rimliga säkerhetskrav när man väljer betalningsmetod.

Frågan om ”säkra” betalningar bör kanske istället inriktas på vad som är en direkt osäker betalning. Att betala i förskott går bra ifall e-handlaren är välkänd, professionell och väletablerad. Men det är inte att rekommendera om det finns minsta farhåga eller tveksamhet. Bedrägerier går också ut på att manipulera köparen på något sätt att betala i förskott för något man aldrig kommer att få levererat. Det är speciellt riskabelt att betala via en penningöverföringstjänst.

En penningöverföringstjänst innebär i detta sammanhang en tjänst som tillhandahålls av företag som förmedlar pengar mellan betalare och mottagare utan att medlen skickas från eller sätts in på någon parts bankkonto. Det fungerar oftast som så att den som skickar pengarna betalar hos en av penningöverföringstjänstföretagets agenter och meddelar vem mottagaren är. Ifall mottagaren kan förevisa ID-handlingar hos någon annan av företagets agenter, kan denne ta ut pengarna vart som helst i hela världen. Den överföringsmetoden kan användas när man ska skicka pengar till människor man känner men skall aldrig användas som betalningsmetod i affärstransaktioner med okända.
 

Hur kan man värdera motparten?

Det är alltså nödvändigt för köparen att först värdera om man finner motparten trovärdig innan man bestämmer sig för köp och väljer betalningsmetod. I en bilaga till faktabladet finns en utförlig checklista som kan användas när man granskar företaget eller personen som man avser handla från. Först när man gjort den kontrollen och anser att motparten är seriös väljer man betalningsmetod utifrån de som erbjuds i det specifika fallet.
 

Vilken är den ”bästa” betalningsmetoden?

Det är omöjligt att säga vilket som är den bästa betalningsmetoden eftersom det beror på konsumentens egna preferenser. Det beror på dennes egna krav och önskemål angående säkerhet, användarvänlighet, och tillgänglighet. T.ex. kan en faktura som betalas i efterskott kanske anses vara det för konsumenten säkraste betalningssättet. Betalning sker efter leverans och ger konsumenten möjlighet att inspektera varan. Men det inskränker tillgängligheten då många e-handlare inte erbjuder betalningssättet på grund av kreditrisken och utökad administration. I gränsöverskridande handel erbjuds betalningsformen i stort sett aldrig. En kortbetalning kan anses som en väldigt användarvänlig betalningsmetod. Men många konsumenter känner fortfarande en viss tveksamhet inför att använda sitt kort på Internet även om säkerheten är hög.
 

Finns det risker med att handla på nätet?

Att handla på Internet behöver inte vara mera osäkert än att handla i en fysisk butik. Du som kund måste själv göra en bedömning om du anser att en e-handlare är trovärdig och uppfyller grundläggande krav på säkerhet.

Både den nationella och gränsöverskridande e-handeln ökar kraftigt vilket den inte skulle ha gjort om inte den stora majoriteten av transaktioner på Internet fungerar mycket bra. Naturligtvis förekommer det att kunder är missnöjda efter att köpt varor eller tjänster online eller att de råkat ut för rena bedrägerier. Även om bedrägerierna är relativt få så får de stora konsekvenser för de individer som drabbas. De flesta bedrägerierna är inte speciellt tekniskt avancerade. Däremot är bedragarna ofta skickliga på att inge förtroende och manipulera köpare att betala i förskott för en vara som aldrig kommer att levereras. En grundläggande regel är att aldrig lämna ut känslig personlig information, kortuppgifter och liknande på en okänd hemsida eller via e-post.

Läs mer:
Betalningsmetoder vid e-handel
E-handel mellan privatpersoner
Checklista inför e-handel
Utförlig checklista inför e-handel
Betalningsmetoder

Källa:
Konsumenternas Bank- & Finansbyrå


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna