attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Vilseledande efterbildningar

En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter. Detta gäller dock inte efterbildningar vilkas utformning huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell.

Det framgår av 8 § marknadsföringslagen att det i princip är tillåtet att efterbilda en produkt eller ett kännetecken som inte är skyddat av varumärkeslagen eller annan immaterialrättslig lagstiftning. Det finns dock vissa begränsningar.

En näringsidkare får inte använda sådana efterbildningar av andra näringsidkares kända och särpräglade produkter som vilseleder om produktens kommersiella ursprung, det vill säga som kan leda till förväxling med andra näringsidkares produkter.

Förbudet gäller efterbildningar av andra näringsidkares kända och särpräglade produkter. Med särpräglad menas att produktens utformning ska ha en särskiljande funktion. Funktionen ska syfta till att ge produkten ett estetiskt utseende som skiljer den från andra produkter. Efterbildningar som huvudsakligen tjänar till att göra produkten ändamålsenlig omfattas inte av begreppet särpräglad. Ett uttryckligt undantag har därför gjorts för efterbildningar vars utformning motiveras av tekniska och funktionella orsaker, till exempel reservdelar. Lagen lägger alltså inte hinder i vägen för handel med så kallade piratdelar.

Det räcker inte med att den efterbildade produkten är särpräglad för marknadsföringen ska kunna förbjudas. Det måste också vara känd på marknaden. Produkten ska vara känd på ett sådant sätt att den förknippas med en viss näringsidkares produkter.

Överträdelse av förbudet kan leda till marknadsstörningsavgift.

Läs mer:
Avtal
Avtalsvillkorslagen
Ångerrätt
Fel pris i annons
Reklamidentifiering
Garanti
Hyra och leasa

Källa:
Konsumentverket sept. 2007


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna