attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Rättigheter och skyldigheter - Dödsbo

Har jag rätt att få ut alla uppgifter om min avlidne släktings bankaffärer?
För att banken ska kunna lämna ut uppgifter om den avlidnes bankaffärer till en enskild dödsbodelägare krävs att denne kan visa sig ha ett befogat ekonomiskt intresse av uppgifterna. Behovet av uppgifter ska förklaras särskilt i en skriftlig begäran. En godtagbar förklaring kan t.ex. vara att uppgifterna behövs för att en bedömning ska kunna göras om förskott på arv har utgått eller det har förekommit oegentligheter. Om uppgifter lämnas ska inte mera lämnas än vad som behövs för att tillgodose det intresse som dödsbodelägaren har anfört.

Min avlidne fars autogiron fortsätter att betalas - spärras de inte?
Nej, autogiron och stående överföringar brukar inte spärras automatiskt av banken. Däremot brukar kort, internetbank och liknande stängas av banken. Hör med den avlidnes bank vad som gäller där.

Läs mer:
privatekonomi

kreditprövning
bindningstid
låneskydd
säkerhet
lånelöfte
ränteskillnadsersättning
långivare
rättigheter
banksekretess
fullmakt

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. Mars 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna