attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Derivat

Att handla med derivat kräver mycket större kunskaper än att handla med ”vanliga” värdepapper som aktier, obligationer etc. Du bör inte överväga att investera i derivat om du inte känner dig övertygad om att du har tillräckliga kunskaper för att kunna avgöra vilket risktagande investeringen innebär.

Du måste också vara medveten om att värdet på ett derivat kan ändras mycket snabbare än på ”vanliga” värdepapper. Om du har investerat i ett derivat som kräver att du ställer säkerheter, t.ex. terminer, utfärdade optioner, förändras ditt säkerhetssaldo varje dag och du måste hela tiden vara beredd att skjuta till nya säkerheter om behov uppstår. Detta kräver att du dagligen bevakar din investering.

Handeln med derivat är huvudsakligen en handel med risker. Vissa personer vill ta en risk, vissa vill skydda sig för en risk. Man kan jämföra med ett försäkringsbolag, som tar på sig risker, t.ex. att ditt hus brinner ned, och dig som husägare, som vill försäkra dig mot de ekonomiska konsekvenserna av att huset brinner ned. För detta betalar du en premie till försäkringsbolaget (vare sig huset brinner eller inte), och försäkringsbolaget betalar dig pengar, om ditt hus skulle brinna ner. På värdepappersmarknaden är de vanligaste risk- eller försäkringsprodukterna – beroende på vilken sida av affären man står - optioner och terminer. Den underliggande produkten (ordet derivat kan förstås som ”härlett av någonting underliggande”) är ofta en aktie eller en obligation, men kan även vara andra värdepapper eller produkter.

Ska du handla med derivat, måste du underteckna särskilda avtal just för detta. Det räcker alltså inte med vad som krävs för ”vanlig” värdepappershandel. Ditt värdepappersinstitut måste också särskilt upplysa dig om riskerna med derivathandel.

Återigen, investerar du i derivat, gör helt klart för dig vilken risk du har handlat upp. Har du tagit risk eller gjort dig av med risk? Om du gjort dig av med risk, är din förlustrisk begränsad. Har du tagit på dig risk, kan i vissa fall din förlust bli bokstavligt talat obegränsad.

Läs mer:
Handel med värdepapper
Fondsparande
Räntefonder
Indexfonder
Blandfonder
Etiska och ideella fonder
Hedgefonder
Utlandsregistrerade fonder, utländska fonder
Strukturerade produkter

Källa:
Konsumenternas Bank- & Finansbyrå


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna