attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 

 

Deflation

Deflation är motsatsen till inflation och innebär en minskning av penningmängden, vilket i sin tur gör att penningvärdet ökar. Detta leder i regel till att den allmänna prisnivån faller.

Deflation och inflation mäts vanligtvis indirekt m.h.a. konsumentprisindex. Deflation är relativt ovanligt, även om det går att hitta perioder med fallande prisnivå. Sverige hade sin senaste deflation år 1996. Ett grövre exempel är den svenska deflationskrisen under åren 1920-22. Under 1800-talet var det vanligare än idag med perioder av deflation, oftast som en följd av perioder av prisstegringar.

Deflation ses vanligtvis som skadligt för ekonomin i sin helhet. Detta beror till stor del på hur deflationen har orsakats. Det råder konsensus att deflation som uppstår genom en minskning av penningmängden är skadligt, medan när det uppstår genom en ökning av mängden varor och tjänster i ekonomin ses som positivt. Oförutsedd deflation gynnar dem som sparar pengar, då dessa blir mer värda, relativt vad man trodde de skulle bli om det inte blev deflation. Omvänt skadar det dem som har lånat pengar. En kraftig deflation kan skapa arbetslöshet, om priset på arbete inte kan gå ner, eftersom en lägre prisnivå gör att det relativa priset på arbete stiger. Om då inte lönerna sjunker så har företagen inte råd med den marginelle arbetaren då dennes produktion inte väger upp till dennes lön.

Under deflation är det bättre att skjuta upp konsumtionen, vilket kan skapa onda spiraler med allt högre deflation.[1]  Detta stämmer dock endast med rigida löner.
 

Citat om deflation

"Deflation har man först när gemene man tänker: vi handlar inte idag för det är billigare imorgon. Vi handlar inte heller i imorgon för det är billigare i övermorgon. " - Citatet taget ifrån intervju med Nordeas Expert i Dagens Industris webTV.

Referenser
Uppslagsordet deflation från Nationalencyklopedins internettjänst.
1. Makroteori - Deflation från aktiesite.se.

Läs mer:
Bruttonationalprodukt
Reporänta
Penningteori
Inflation
Konjunktur
Centralbank


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna