attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 

 

Decentralisering

Decentralisering är en förskjutning av makt eller ansvar i höjdled och innebär en förändring i förhållandet mellan de territoriella nivåerna i en organisation eller ett annat system. Politisk eller administrativ makt och kompetens eller faktiskt ansvar flyttas från ett fåtal större centrala instanser på hög nivå till ett flertal mindre instanser på lägre nivå. Motsatsen till detta är Centralisering.

Decentralisering innebär en delegering av ansvar ut/ner i organisationsstrukturen för att ge medarbetare ett mer självständigt beslutsutrymme att arbeta inom.

Den politiska makten som kan decentraliseras är regleringsmakt, huvudmannaskap och finansiering. Ett exempel är flyttandet av makt från riksdagen till kommunerna. Detta var det som hände när skolan decentraliserades, ansvaret flyttades från riksdagen/regeringen ut till kommunerna, som nu fick mer självstyre och kunde göra en mer anpassad utbildning för just deras kommun. Varför skulle en skola i Sundsvall läsa om Hallands älvar och inte älvarna runt Sundsvall? Jo, därför att detta stod i kursplanen som regeringen hade skrivit. Men nu behövdes inte detta längre, kommunernas skolor fick en mer anpassad utbildning men dock ett allt större ansvar på sina axlar.

I Sverige har decentralisering mest inneburit flytt av myndigheter från Stockholm till andra städer. Det finns inte stöd för att flytta politisk och särskilt inte lagstiftande makt från den nationella nivån till läns- och kommunal nivå. Man vill ha likhet mellan olika delar av landet, eftersom det inte ska vara sämre i vissa län och kommuner.

Decentraliseringen av till exempel skolan har inneburit en ökad ojämlikhet. Rika kommuner kan ha bättre undervisning, modernare lokaler och högre lärartäthet än fattiga kommuner. Eftersom skolan är ett nationellt och inte ett kommunalt intresse, anser många att statens ansvar för skolan bör återinföras.

Läs mer:
Byråkrati
Hierarki
Korruption
Vertikal integration
Gnosjöandan

Källa:
Wikipedia

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna