attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 

 

Biosfärreservat

Ett biosfärreservat eller biosfärområde, är ett område som ingår i Unescoprogrammet Man and Biosphere Programme (MAB). Programmet inrättades 1970 för att skydda kulturlandskap som har skapats av människor. 2007 fanns 529 reservat i 105 länder. 2012 finns det 580 reservat i 114 länder.

Biosfärområden är ett nytt verktyg i det svenska naturvårdsarbetet och omfattar större landskapsavsnitt med höga naturvärden där man arbetar med bevarande och utveckling. På så vis skall biosfärområden fungera som modellområden för andra områden.

I Sverige finns fyra biosfärområden, Torne Träsk, Vänerns skärgård, Blekinge skärgård samt Kristianstads vattenrike.

I Finland finns Skärgårdshavets biosfärområde och Norra Karelens biosfärområde.

Läs mer:
Biogeografi
Biom
Biosfär
Biotop
Biotopskyddsområde
Ekoregion
Habitat
Områdesskydd
AquaMaps

Källa:
Wikipedia

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna