attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Biogeografi

Biogeografi är läran om organismers geografiska utbredning.

Inom biogeografin är man intresserad av de sammanhang som kan förklara den geografiska utbredningen av nulevande organismer. Organismers geografiska utbredning kan vara beroende av diverse anledningar, så som olika klimat-, vegetations- och terrängförhållanden som skapar olika barriärer och begränsar ett levnadsområde. Andra barriärer kan skapas med hjälp av naturkatastrofer, plattektonik eller havsnivåförändringar. 

Paleobiogeografi är inriktad på fossila fynd och spår.
 

Djurgeografisk region

En djurgeografisk region, även kallad faunaregion eller zoogeografisk region är en del av biosfären som har en karakteristisk fauna. Varje region har en karakteristisk växelverkan mellan klimatfaktorer och ekologiska processer, som skapar förutsättningar för allt levande i regionen. Det finns sju eller åtta regioner i världen, och deras gränser följer till stor del kontinenternas gränser.

Läs mer:
Biom
Biosfär
Biosfärreservat
Biotop
Biotopskyddsområde
Ekoregion
Habitat
Områdesskydd
AquaMaps

Källa:
Wikipedia

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna