attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Så fungerar ett lån - Bindningstid & ränta

Vad händer med mina bundna räntor när bindningstiden löper ut?
Enligt god banksed skickar långivaren ut en påminnelse i god tid innan det bundna lånets bindningstid löper ut. Du kan då välja om du vill binda lånet på ytterligare tid eller övergå till rörlig ränta.Om du inte svarar på detta brev eller kontaktar banken förlängs bindningstiden med samma period som du hade tidigare men till ny utlåningsränta.

Vad kostar det att lösa bundna lån i förtid?
Långivaren har vid lån med bunden ränta själv lånat upp motsvarande kapital till en ränta som är bunden under samma tid och som står i visst förhållande till den bundna utlåningsräntan (den ränta som kunden lånat till). Man säger att långivarens upplåning "matchar" utlåningen tidsmässigt. Långivaren har rätt att kompensera sig för den förlust som kan uppstå i och med att det inlösta lånet inte går att låna ut igen till samma höga ränta.

Långivarens merkostnader utgörs av ränteförlust och hanteringskostnader. Ersättningen kallas för ränteskillnadsersättning (RSE). Är du intresserad av att lösa ditt lån i förtid bör du kontakta långivaren och begära en uppgift om vad lånet skulle kosta att lösa i förtid och vad det skulle kosta att behålla det gamla lånet. Sedan bör dun jämföra alternativen och välja det alternativ som du tror blir mest lönsamt.

Den totala lånekostnaden för den räntebundna tiden blir på grund av ränteskillnadsersättningen i regel inte lägre om du löser lånet genom att teckna ett nytt lån. Däremot får du möjlighet att binda dina lån till en lägre ränta på längre tid. Det du betalar i ränteskillnadsersättning, får du göra avdrag för i deklarationen precis på samma sätt som för vanlig låneränta.

Vad är skillnaden mellan fast och rörlig ränta?
Fast ränta (bunden ränta) innebär att räntan inte påverkas av förändringar på räntemarknaden. Räntesatsen är den samma under hela räntebindningsperioden.

Rörlig ränta innebär att räntesatsen följer förändringarna på räntemarknaden. Det betyder att månadskostnaden kan variera. Med en rörlig ränta kan du när som helst göra en extra amortering på lånet eller lösa in lånet utan extra kostnad.

En kombination av fast och rörlig ränta kan vara ett bra alternativ. Man undviker då att bli bunden av ränteläget vid ett och samma tillfälle.

Hur beräknas räntan?
Räntan räknas från och med den dag lånet betalas ut till dig och till och med den dag som amortering görs eller lånet slutligt betalas av.
Den exakta summan du får i ränta beror på vilken av två metoder banken använder för att räkna. Traditionellt beräknades ränta som om varje månad hade 30 dagar och ett år alltså 360 dagar. Numera räknar man ofta utifrån det verkliga antalet dagar i månaden, alltså 365 dagar per år (366 dagar vid skottår).
Exempel 1 (banken räknar enligt den traditionella varianten där varje år har 360 dagar): Om du har lånat 100 000 kronor till en årlig nominell ränta om 5 % så kostar det dig 100 000 kronor x 5 % ränta = 5 000 kronor i ränta på ett år. Om du betalar tillbaka lånet efter bara 1 dag så kostar det dig 5 000 kronor delat på 360 dagar = cirka 13,90 kronor. Om du betalar tillbaka lånet efter 14 dagar kostar det dig 13,90 kronor x 14 dagar = cirka 194,60 kronor.
Exempel 2 (banken räknar enligt den nya varianten där varje år har 365 dagar): Om du har lånat 100 000 kronor till en årlig nominell ränta om 5 % så kostar det dig 100 000 kronor x 5 % ränta = 5 000 kronor i ränta på ett år. Om du betalar tillbaka lånet efter bara 1 dag så kostar det dig 5 000 kronor delat på 365 dagar = cirka 13,70 kronor. Om du betalar tillbaka lånet efter 14 dagar kostar det dig 13,70 kronor x 14 dagar = cirka 191,80 kronor.

Vad är kontraktsränta?
Kontraktsränta (kallas även limitränta, kreditavgift, årsavgift) är en viss procentsats av det beviljade låneutrymmet som du betalar oavsett om du utnyttjar låneutrymmet eller inte. Kontraktsräntan betalas vanligtvis för ett år i förskott och om du säger upp lånet i förväg ska du få tillbaka den kontraktsränta som du inte utnyttjat. Om lånet avslutas efter tre månader ska alltså tre fjärdedelar av årets kontraktsränta återbetalas. Utöver kontraktsräntan tillkommer som vanligt ränta på den del av krediten som utnyttjas.

Läs mer:
privatekonomi

kreditprövning
låneskydd
säkerhet
lånelöfte
ränteskillnadsersättning
långivare
rättigheter
banksekretess
fullmakt
dödsbo

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. Mars 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna