attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Bilförsäkring - Värdering och ersättning

Hur beräknas ersättning vid en skada på fordonet?
Grundregeln är att du varken ska vinna eller förlora på att det inträffat en skada. Kontant ersättning ska motsvara föremålets värde i allmänna handeln omedelbart före skadan (marknadsvärde).

För vissa typer av utrustning, till exempel stereo, däck och lättmetallfälgar ersätter många bolag istället enligt de avskrivningstabeller som finns i försäkringsvillkoren.

Jag vill att försäkringsbolaget löser in bilen efter en skada, men bolaget vill reparera. Har jag rätt till inlösen (kontantersättning)?
Enligt försäkringsvillkoret är det försäkringsbolaget som avgör ersättningsform.

Om reparationskostnaden understiger bilens marknadsvärde kan du inte kräva inlösen av bilen. Är bilen ny kan du enligt försäkringsvillkoret ha rätt till nyvärdesersättning. Kraven för att få nyvärdesersättning är vanligen att
– bilen är yngre än ett år
– den gått högst 2 000 mil
– beräknad reparationskostnad överstiger 50% av bilens nypris vid skadetillfället
– du är första ägare till bilen.

Kan försäkringsbolaget kräva originalkvitto för att ersätta den stulna bilstereon?
Nej, men har du ett kvitto underlättar det skaderegleringen och då bör du skicka det till bolaget.

Saknar du kvitto kan du ha rätt till ersättning ändå. Innehavet av stereon kan styrkas t ex genom vittnen.

Det är du som försäkringstagare som ska visa att du har rätt till försäkringsersättning. Om försäkringsbolaget inte tror på dina uppgifter är det en trovärdighetsfråga som ytterst måste avgöras av en domstol.

Jag är oenig med försäkringsbolaget om marknadsvärdet på min bil. Vad gör jag?
Först bör du kontakta värderingsmannen eller skaderegleraren på försäkringsbolaget. Begär att få veta hur han kommit fram till värdet på bilen. Det kan ju vara så att det uppstått något missförstånd.

Om du fortfarande inte accepterar värderingen bör du prata med någon bilhandlare om bilens marknadsvärde samt kontrollera prisbilden i tidningarnas annonser eller på Internet. Tänk på att det oftast finns prutmån både hos en bilhandlare och hos en privatperson, om du köper bilen privat.

Är du och bolaget fortfarande oeniga kan du begära en opartisk värdering av en värderingsman ansluten till Handelskammaren.

Läs mer:
privatekonomi

bilförsäkring - vad som ingår
bilförsäkring - betala och byta
bilförsäkring - ägaren ska försäkra bilen
bilförsäkring - reparation
bilförsäkring - hyrbil
bilförsäkring - på resa
bilförsäkring - övrigt
MCförsäkring - frågor och svar
Mopedförsäkring - frågor och svar
Båtförsäkring - frågor och svar

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. April 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna