attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Bilförsäkring - Vad som ingår

Vad ingår i halvförsäkringen?
Halvförsäkring innehåller trafik-, stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring.

  • Stöldförsäkring ersätter skador genom stöld eller tillgrepp.
  • Brandförsäkring betalar skada genom brand, åsknedslag och explosion.
  • Maskinskadeförsäkring kan betala skador på t ex motor och växellåda.
  • Glasruteförsäkring betalar skador på vind-, sido- och bakruta.
  • Räddningsförsäkring betalar transport av förare, passagerare och fordon.
  • Rättsskyddsförsäkring betalar kostnader för juridiskt ombud samt andra rättegångskostnader, vid vissa tvister om t ex bilköp eller vållande.

Vad ingår i helförsäkringen?
Helförsäkring består av halvförsäkring samt vagnskadeförsäkring.

Vagnskadeförsäkring betalar skada på bilen vid

  • trafikolycka t.ex. singelolycka, kollision med djur eller kollision med annat fordon.
  • annan yttre olyckshändelse t.ex. ett träd faller ner på bilen.
  • skadegörelse t.ex. någon annan repar eller sparkar på din bil som är parkerad.

Vad händer om bilen inte är trafikförsäkrad?
Trafikförsäkringsföreningen har då rätt att ta ut trafikförsäkringsavgift av bilens ägare för den tid trafikförsäkring saknats.

Enligt 2 § Trafikskadelagen är bilens ägare skyldig att ha bilen trafikförsäkrad om den inte är avställd.
Trafikförsäkringsavgiften är 10 procent högre än den högsta försäkringspremie som tillämpas för en bil här i landet. Avgiften ligger för närvarande på 106 kr per dag för en personbil, dock minst 200 kr.

Kan försäkringsbolaget neka mig att teckna en bilförsäkring?
Eftersom trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag har bolaget aldrig rätt att neka någon att teckna en trafikförsäkring.

Vad gäller till exempel brand, stöld eller vagnskada har bolaget enligt 3 kap 1 § Försäkringsavtalslagen som regel inte rätt att vägra en konsument att teckna försäkring, som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten.

Försäkringsbolaget kan bara vägra teckna försäkring om det föreligger särskilda skäl t.ex. tidigare brott som har särskild betydelse från försäkringssynpunkt eller vid ett stort antal skador som tyder på en vårdslöshet som vida överstiger det normala.

Gäller bilens försäkring för en tillkopplad släpvagn?
En släpvagn behöver ingen trafikförsäkring utan det är dragbilens trafikförsäkring som gäller.

Om du vill skydda släpvagnen vid t ex stöld eller brand måste du däremot teckna en halvförsäkring för släpvagnen. Vill du också få ersättning vid trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller skadegörelse måste du komplettera halvförsäkringen med vagnskada.

Vad ersätter trafikförsäkringen?
Den ersätter alla personskador oavsett om den skadade befinner sig i eller utanför fordonet.

Trafikförsäkringen ersätter också de sakskador du vållat med fordonet t ex om du kör på ett annat fordon eller om du kör in i ett staket. Däremot ersätter trafikförsäkringen inte skador på din egen bil.

Trafikförsäkring är obligatorisk enligt lag.

Läs mer:
privatekonomi

bilförsäkring - betala och byta
bilförsäkring - värdering och erasättning
bilförsäkring - ägaren ska försäkra bilen
bilförsäkring - reparation
bilförsäkring - hyrbil
bilförsäkring - på resa
bilförsäkring - övrigt
MCförsäkring - frågor och svar
Mopedförsäkring - frågor och svar
Båtförsäkring - frågor och svar

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. April 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna