attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Bilförsäkring - Betala och byta

Har alla försäkringsbolag samma bonussystem?
Bonussystemen är inte lika hos alla försäkringsbolag och något utbyte av information om bonus förekommer inte längre. Varje bolag har sina egna regler för att placera en ny försäkring i sitt bonussystem.

När kan jag byta bilförsäkring?
Det avtal du ingått med försäkringsbolaget är vanligen 1-årigt. Du kan därför bara byta försäkringsbolag vid försäkringens årsförfallodag eller när du byter bil. Detta gäller oavsett om du betalar premien månads-, kvartals-, halvårs- eller årsvis.

Du kan dock som försäkringstagare i Atava säga upp försäkringen när som helst med 30 dagars uppsägningstid.

Får försäkringsbolag ta högre premie för direktimporterade bilar?
Ja. Försäkringsbolag får ta ut en högre premie för direktimporterade bilar. Konkurrensverket har slagit fast att det inte strider mot konkurrenslagstiftningen.

Enligt Larmtjänst AB´s rapporter "Privatimport - En riskfaktor?" och "Privatimport - möjlighet eller hot?" konstateras att direktimporterade bilar stjäls eller stöldskadas oftare än bilar sålda via svenska generalagenter.

Vad innebär bilens premieklass?
Trafikförsäkringsföreningen utarbetar en lista över bilmodeller som speglar bland annat modellens reparationskostnader och säkerhet. Bolagen har dock möjlighet att frångå denna lista och utarbeta en egen klassning. Ju högre klassning desto dyrare försäkring.
Klassningen är en av många faktorer som påverkar premien. Andra faktorer kan vara ägarens ålder, bostadsort, körsträcka, kön m m. I princip kan försäkringsbolagen själva använda vilka fakrorer de vill vid premieberäkning.

Glöm inte heller att det finns skillnader i försäkringens innehåll så priset är bara en faktor som bör påverka dig när du väljer försäkring.

Har jag ångerrätt när jag köper en försäkring hos en bilhandlare?
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har en konsument möjlighet att ångra ett köp av försäkring på distans (t ex telefon eller Internet) eller vid hemförsäljning och ångerfristen är 14 dagar.
När du tecknar en bilförsäkring hos en bilhandlare räknas det enligt lagen inte som ett distansavtal varför någon generell ångerrätt inte föreligger. Du är därmed bunden av det försäkringsavtal du ingått och har inte rätt att åberopa ångerfristen om du t ex hittar en billigare försäkring.

Läs mer:
privatekonomi

bilförsäkring - vad som ingår
bilförsäkring - värdering och erasättning
bilförsäkring - ägaren ska försäkra bilen
bilförsäkring - reparation
bilförsäkring - hyrbil
bilförsäkring - på resa
bilförsäkring - övrigt
MCförsäkring - frågor och svar
Mopedförsäkring - frågor och svar
Båtförsäkring - frågor och svar

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. April 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna