attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Rättigheter och skyldigheter - Banksekretess

Vilka uppgifter omfattas av banksekretess?
Banksekretessen omfattar alla uppgifter som rör en bankkunds mellanhavanden med banken oavsett om uppgiften är skriftlig eller muntlig. Till och med uppgiften om en viss person är kund i banken eller ej, omfattas av sekretess. Banksekretessen omfattar även kundens tidigare förbindelser med banken d.v.s. sekretessen upphör inte om kunden valt att byta bank.

Får banken lämna ut uppgifter om mina konton till någon annan än mig?
En bankkund kan ge sitt uttryckliga samtycke till att banken lämnar ut viss upplysning till en utomstående. Samtycke kan t.ex. lämnas av bankkunden i form av fullmakt för annan att få ta emot upplysning. I vissa situationer har banken en skyldighet att lämna ut uppgifter till myndigheter som t.ex. Finansinspektionen, Skattemyndigheten, Polisen, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan m.fl.

Vad händer om banken bryter banksekretessen?
Om en banktjänsteman bryter mot sekretessen kan följden bli att banken kan tvingas betala skadestånd till den drabbade bankkunden. Bankkunden måste dock först kunna visa att han lidit en ekonomisk skada på grund av att banken brutit mot banksekretessen.

Läs mer:
privatekonomi

kreditprövning
bindningstid
låneskydd
säkerhet
lånelöfte
ränteskillnadsersättning
långivare
rättigheter
fullmakt
dödsbo

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. Mars 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna