attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Bank- och kreditkort - frågor och svar

Svar på frågor om att betala med kort, t.ex. avgifter, fel vid uttag, förlust / avslut av kort och kortköp.

Stämmer det att bankautomatuttag ska vara avgiftsfria inom EU?
Ja, det stämmer till viss del. Om du inte betalar någon avgift i Sverige för dina bankautomatuttag ska du inte heller behöva betala någon avgift för uttag du gör i ett annat EU-land. Förutsättningen är att uttaget sker i euro. Banken har däremot alltid rätt att ta ut en särskild avgift – ett s.k. valutaväxlingspåslag - för själva växlingen mellan SEK och euro.

Får auktionshus ta ut en avgift när jag betalar med kort?
Ja. Om vi antar att auktionshuset är en handelskommissionär, vilket det ofta är, så strider det inte mot lagen att ta ut en kortavgift.

Fick inga pengar i bankomaten men de har dragits från kontot. Vad gör jag?
I vissa fall kan bokade uttag ”falla bort” efter några dagar. Ligger transaktionen däremot kvar, så kontakta den bank som har gett ut kortet. Banken gör då en utredning bl.a. genom att kontrollera den s.k. eljournalen från den aktuella bankautomaten. Eljournalen visar bl.a. om det har varit något tekniskt fel på bankautomaten vid det aktuella tillfället. Banken ska också ta fram en s.k. avstämningsrapport av vilken det framgår om det exempelvis funnits några överblivna sedlar kvar i bankautomaten vid det aktuella tillfället.

Vad är ett obehörigt uttag?
Ett obehörigt uttag, eller en obehörig transaktion, är ett uttag som gjorts utan att du godkänt det. Det finns enligt kortavtalen olika sätt för dig att godkänna en transaktion med kortet, exempelvis
- att du muntligt lämnar ditt kortnummer och cvv-kod,
- att kortets chip eller magnetremsa läses av,
- att du godkänner transaktionen med olika slags koder enligt bankens anvisningar.

Någon har kommit åt mina kortuppgifter och gjort köp. Banken säger att transaktionen är behörig och ger mig ingen ersättning. Vad gäller?
I princip är det du som ska kunna visa att ett köp eller uttag är obehörigt, alltså att du själv inte gjort det. Men till att börja med, om du nekar till att ha godkänt en viss transaktion, är det banken som har bevisbördan för att ett uttag eller en transaktion har godkänts och registrerats korrekt, och inte påverkats av något tekniskt fel eller någon annan brist.
Att banken med ett registerutdrag kan visa att ditt kort registrerats vid transaktionen är inte tillräckligt för att visa att du har godkänt betalningen eller att du på något sätt har försummat dina skyldigheter i fråga om kortet. Men om du nekar till transaktionen, trots att ditt kort har använts, så är det du som får försöka visa att du råkat ut för ett bedrägeri från någon annan eller att det av någon annan anledning inte är du som gjort transaktionen. Här krävs inte full bevisning, utan det ska räcka att du ”gör antagligt” att transaktionen är obehörig. Kan du det så går bevisbördan över på banken att visa att du visst har godkänt transaktionen.

Vad är ett betalningsinstrument?
Ett betalningsinstrument är en anordning som används för att elektroniskt initiera en betalning. Det kan vara antingen en fysisk anordning eller en personlig rutin. Ett kontokort eller en bankdosa som du använder för att göra transaktioner via internet är exempel på fysiska anordningar. En personlig rutin kan vara en kod som du använder när du vill utföra en banktjänst via telefon, eller ett så kallat bank-id som registreras i datorn. Bankgiroblanketter och andra pappershandlingar är inte betalningsinstrument enligt dessa regler eftersom de inte används för att elektroniskt initiera betalningar.

Kan banken neka mig ett nytt uttagskort när mitt gamla slutar gälla?
Ja! De nationella uttagskorten ("bankomatkort") upphörde under år 2010. Kunderna erbjöds i stället andra kort, t.ex. Bankkort VISA/Master Card eller Electron. Bakgrunden är ett projekt som drivs av bankerna i Europa, tillsammans med EU och den Europeiska Centralbanken. Syftet är att skapa en gemensam betalmarknad i Europa, kallad Single Euro Payments Area (Sepa). Meningen är att det ska bli lättare för privatpersoner att resa, bo, äga fastigheter eller ha affärsverksamhet i andra europeiska länder.

Mitt bankkort stals på jobbet. Nu har någon gjort uttag från mitt konto. Har jag varit grovt oaktsam?
När en kortinnehavare lämnat kvar sitt kort i väska eller i kläder, t.ex. i en garderob eller ett kontorsrum, så har Allmänna reklamationsnämnden alltid ansett detta vara grovt oaktsamt med påföljd att kortägaren själv fått ta ansvar för de obehöriga uttagen. Reglerna för så kallade obehöriga uttag finns i lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument. Efter att du spärrat ditt kort blir du inte ansvarig för eventuella uttag eller köp som gjorts av någon annan. Men innan du spärrat blir du ansvarig för beloppen, helt eller delvis. Det gäller om du 1. inte skyddat din personliga kod, 2. inte snarast spärrat kortet efter att du fått vetskap om att kortet kommit bort eller använts av någon annan, eller 3. inte följt de villkor som står i ditt kortavtal om hur du får hantera och använda ditt kort.

Mitt kort blev stulet från ett hotellrum och någon gjorde ett uttag. Har jag varit grovt oaktsam?
Ja, i ett sådant fall kan du själv få stå för de obehöriga uttag som skett. Allmänna reklamationsnämnden – som prövar tvister mellan konsumenter och bland annat banker – har i flera avgöranden slagit fast att det är att betrakta som grovt oaktsamt att lämna kvar sitt kort utan uppsikt, exempelvis på ett hotellrum. Det gäller även om hotellrummet har varit låst. Däremot är det inte att betrakta som grovt oaktsamt att lämna sitt kort på hotellrummet om man låser in kortet i en safetybox.
Ansvar för obehöriga uttag när man har förlorat sitt kort regleras i lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument (ett bankkort är ett exempel på ett betalningsinstrument). Enligt lagen är du skyldig att
1. skydda din personliga kod,
2. snarast spärra kortet efter att du fått vetskap om att kortet kommit bort eller använts av någon annan, och att
3. följa de villkor som står i ditt kortavtal om hur du får hantera och använda ditt kort.
Har obehöriga uttag skett därför att du inte skyddat din kod får du stå för beloppet upp till högst 1200 kr. Har du på ett grovt oaktsamt sätt inte följt dina skyldigheter enligt punkterna ovan får du svara för uttagen upp till högst 12000 kr. Skulle du ha agerat särskilt klandervärt finns det ingen max-gräns för vad du ansvarar för.

Jag har köpt en resa med mitt kreditkort av ett flygbolag som gått i konkurs. Har jag rätt till ersättning?
Om du har köpt en vara eller en tjänst på kredit har du enligt 29 § konsumentkreditlagen rätt att framställa samma invändningar på grund av köpet mot kreditgivaren som mot säljaren. Detta innebär att du kan kontakta din kreditgivare med krav på ersättning när den du har ingått avtal med har försatts i konkurs och inte levererat den köpta varan eller tjänsten.
Detta lagskydd har du inte om du betalat med ett bankkort där beloppet dras direkt från ditt konto, eftersom det inte är ett kreditköp. Det gäller inte heller om du betalat genom en överföring från ditt konto till säljarens konto.

Jag har gjort ett kortköp. Hur länge får företaget vänta med att dra pengar?
Preskriptionstiden för konsumentfordringar är tre år. Det innebär att företaget har tre år på sig att åberopa sin fordran. Du måste alltså ha täckning på kontot för ett köp i upp till tre år.

Läs mer:
privatekonomi

betala till utlandet - frågor och svar
betala räkningar - frågor och svar
olika lån - frågor och svar
seniorlån - frågor och svar
bolån - frågor och svar

lån - frågor och svar

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. April 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna