attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Avtalsvillkorslagen

Avtalsvillkorslagen skyddar dig mot avtalsvillkor som gynnar säljaren på din bekostnad. Det kan till exempel gälla oskäliga villkor i köpeavtal, uthyrningskontrakt eller garantier.

Lagen gäller främst standardavtalsvillkor, men även individuella villkor som en säljare använder när han erbjuder dig som konsument varor, tjänster eller andra nyttigheter, som till exempel elektrisk kraft.

Om du och en säljare har olika uppfattningar om hur ett avtalsvillkor ska tolkas ska villkoret vid en tvist tolkas till din fördel.

Om ett avtalsvillkor är oskäligt, till exempel om näringsidkaren i ett avtal med bindningstid ensidigt ändrar villkoren utan giltigt skäl, får Marknadsdomstolen förbjuda säljaren att i framtiden använda liknande villkor. I mindre viktiga fall kan även Konsumentombudsmannen utfärda ett förbud. Förbudet kan även gälla en sammanslutning av näringsidkare, till exempel en branschförening. Förbudet kan förenas med vite, vilket betyder att säljaren får betala ett penningbelopp till staten om han bryter mot förbudet.

Ett avtalsvillkor är oskäligt om:

  • det ger dig sämre rättigheter än de du har genom till exempel konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen,
     
  • det leder till en så stor nackdel för dig att det inte blir en rimlig balans mellan säljarens och dina rättigheter, till exempel att endast säljaren kan säga upp avtalet,
     
  • det är vilseledande eller oklart formulerat så du blir missledd om dina rättigheter.
     

Läs mer:
Avtal
Ångerrätt
Fel pris i annons
Reklamidentifiering
Vilseledande efterbildningar
Garanti
Hyra och leasa

Källa:
Konsumentverket sept. 2007


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna