attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Avtal

Du kanske inte har tänkt på det, men när du köper en glass, beställer biljetter eller bokar ett hotellrum ingår du ett avtal. Därför är det bra att veta vilka regler som gäller.

För att ingå ett avtal måste du vara över 18 år. Är du omyndig och vill ingå ett avtal krävs föräldrars eller förmyndares tillstånd, även om verkligheten inte alltid ser ut sådan.

Undantag
Det finns dock två undantag. Har du fyllt 16 år och handlar för pengar som du själv har tjänat har du rätt att ingå avtal. Den som har eget hushåll före 18 års ålder har rätt att handla till hushållet. Undantagen gäller dock endast kontantköp. Du har aldrig rätt att handla på kredit om du är under 18 år.

Bindande avtal
Avtal är bindande och kan inte ensidigt ändras. Har du exempelvis beställt en ny diskmaskin, får inte säljaren i efterhand ta ut fakturerings- eller expeditionsavgifter om ni inte har kommit överens om detta.

Villkor i avtal
Vare sig du har läst villkoren i ett avtal eller inte, är du i regel bunden av dem. Det enda som krävs av säljaren är att han har hållit villkoren tillgängliga för dig så att du har kunnat läsa dem före exempelvis ett köp.

Ogiltighet
I vissa fall kan avtalet förklaras som ogiltigt. Avtalsvillkor som strider mot konsumentköplagen eller andra tvingande konsumentskyddande lagar är ogiltiga. Är ett avtal ogiltigt har du rätt att lämna tillbaka det du har köpt och få tillbaka dina pengar.

Priset
Priset är ett viktigt villkor när du ingår avtal. Det är upp till säljare och köpare att göra upp om priset för en vara eller tjänst. Lämnar säljaren en felaktig prisuppgift i sin marknadsföring kan du i vissa fall få ersättning för kostnader du har haft på grund av den vilseledande annonsen, till exempel en onödig resa till butiken.

Obeställda varor
Vid ett köp och andra avtal måste du säga "ja", det vill säga gå med på villkoren, för att köpet ska gälla. Om du får varor som du inte har beställt har du i princip inga skyldigheter. Detta gäller dock inte om du är medlem i en bokklubb och har ingått ett abonnemangsavtal. Då får du böcker hemskickade om du inte före varje utskick tackar nej.

Läs mer:
Avtalsvillkorslagen
Ångerrätt
Fel pris i annons
Reklamidentifiering
Vilseledande efterbildningar
Garanti
Hyra och leasa

Källa:
Konsumentverket sept. 2007


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna