attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Artdatabanken

Artdatabanken är en avdelning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala med uppgift att samla in och bearbeta data om den biologiska mångfalden.

Artdatabanken bedömer arternas överlevnadsförutsättningar och upprättar därefter Röda listor som lämnas vidare till Naturvårdsverket. Man informerar också allmänhet, företag, press och skolor. Sedan 2002 utger Artdatabanken tidskriften Fauna och Flora. Artdatabanken driver dessutom databasen Dyntaxa – Svensk taxonomisk databas,[1] och tillsammans med Naturvårdsverket rapportsystemet Artportalen för att bevaka och rapportera in nya arter.

Nationalnyckeln
Inom ramen för Svenska artprojektet producerar Artdatabanken det populärvetenskapligta bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna på uppdrag av Sveriges riksdag.

Källor

  1.  ”Svensk taxonomisk databas – ett verktyg från Artdatabanken”. Dyntaxa. Sveriges lantbruksuniversitet. 19 juni 2012. Läst 6 januari 2013.

Läs mer:
Åtgärdsprogram hotade arter
WWFs fiskeguide
vandringshinder
utrotningshotad art
hotade arter
utdöda i vilt tillstånd
utdöd
utrotning

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens. Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna