attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Ångerrätt

När du som konsument handlar i en affär har du ingen rätt enligt lag att ångra köpet. Om du däremot köper något på postorder, av en telefonförsäljare, från TV-shop, på Internet eller vid hemförsäljning, har du 14 dagars ångerrätt när du handlar inom Sverige.

Distans- och hemförsäljningslagen innehåller bland annat krav på att säljaren ska ge dig tydlig information om hur du kan ångra ditt köp.

Returfrakten
Vid distansavtal: Om du ångrar köpet får du själv betala returportot. Vid hemförsäljning och telefonförsäljning ska du inte behöva betala returfrakten.
 

Distansavtal

Om du köper en vara till exempel på postorder, från TV-shop eller på Internet, har du enligt lagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar. När du handlar varor på distans räknas ångerfristen från den dag då du har fått varan eller en väsentlig del av den.

Om du handlar något från ett annat EU-land, exempelvis via Internet, har du också ångerrätt, men ångerfristen kan då vara kortare än 14 dagar. Vill du veta mer om handel över gränserna, se Konsument Europa.

Ångerrätten gäller också om du träffar avtal om en tjänst på distans. Det kan exempelvis vara hantverkstjänster, men lagen gäller även avtal om vissa finansiella tjänster och finansiella instrument, som krediter, försäkringar och betaltjänster. Även vid köp av tjänster är ångerfristen 14 dagar, utom för livförsäkringar och privat individuellt pensionssparande. Då är den 30 dagar. Som regel börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås. När du köper livförsäkringar räknas fristen från och med den dag du har fått veta att avtalet har ingåtts.

Ångerrätten börjar dock aldrig löpa förrän du har fått den information som säljaren måste ge dig. När du köper finansiella tjänster ska du även ha fått avtalsvillkoren för att ångerfristen ska börja löpa.

Undantag
Lagen gäller inte för alla avtal som ingås på distans - det finns vissa undantag. Vill du veta mer om dessa eller om lagen i övrigt, se länken längst ner på sidan.

Postorder
För postorderförsäljning finns, förutom reglerna i distans- och hemförsäljningslagen, särskilda branschregler. Dessa har utarbetats efter samråd med Konsumentverket/KO och har antagits av Svenska Postorderföreningen.
 

Hemförsäljning

Reglerna om hemförsäljning gäller om du köper, hyr eller lämnar anbud på en vara eller träffar avtal om en tjänst med en näringsidkare i ditt eget hem eller på en utflykt som näringsidkaren har arrangerat utanför sitt fasta försäljningsställe. Reglerna gäller även för Home Parties och för avtal som ingås till exempel på din arbetsplats, på en tågresa eller något annat ställe där du kan ha svårt att komma undan en försäljare.

Även vid hemförsäljning har du 14 dagars ångerrätt. Om du ingår ett avtal om en livförsäkring har du längre tid på dig att ångra dig, 30 dagar.

Informationshandling
När du ingår ett hemförsäljningsavtal ska säljaren samtidigt ge dig en handling med information om din ångerrätt, samt namn och adress till den som du ska vända dig till om du ångrar dig. Du ska skriva under ett exemplar av handlingen som bekräftelse på att du har fått den. Med informationshandlingen ska du också få en ångerblankett som du kan använda om du ångrar dig.

Ångerfristen beräknas på samma sätt vid hemförsäljning som vid distansavtal. Ångerfristen börjar inte löpa förrän du har fått ett exemplar av informationshandlingen och ångerblanketten.

Om du har tagit emot varan eller materialet (exempelvis byggmaterial om du beställt en hantverkstjänst, eller en dosa för banktjänster på Internet om du beställt en banktjänst) vid ett hembesök måste du hålla varan eller materialet tillgängligt så att säljaren kan hämta det hos dig. Om du fick varan eller materialet senare är det din skyldighet att skicka tillbaka varan till säljaren. Du har då rätt att få ersättning för skäliga returkostnader.

Undantag
Det finns en del undantag när reglerna om hemförsäljning inte gäller, till exempel

- om det du har köpt sammanlagt kostar mindre än 300 kronor.
- om avtalet ingås vid ett hembesök som ägt rum på ditt initiativ och uttryckliga begäran.

Vill du läsa mer om undantagen eller om lagen i övrigt, se länken nedan.

Läs mer:
Auktion
Bytesrätt
Fel på vara
Öppet köp
Garanti
Kvitto
Tillgodokvitto
Presentkort
Reklamation
Rea
Privatköp
Second hand
Torg och marknadshandel

Källa:
Konsumentverket sept. 2007


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna