attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande


Aktiefond

En aktiefond är en fond som investerar minst 75 procent av fondförmögenheten i aktier eller aktierelaterade finansiella instrument t.ex. derivatinstrument. En aktiefond placerar sina tillgångar i aktier i olika börsnoterade företag.

Som sparare kan man aldrig på förhand veta hur stor avkastningen blir om man sparar i en aktiefond. Om de aktier som förvaltarna köpt ökar i värde eller ger utdelning, stiger värdet på fondandelen. Sjunker värdet på aktierna, sjunker värdet på fondandelen. Aktiefonder har många olika placeringsinriktningar och risknivåer. Enkelt kan man dela in aktiefonder i breda och smala aktiefonder med hänsyn till fondernas placerings- inriktning.
 

Breda aktiefonder

Breda aktiefonder (t.ex. globala fonder) placerar inom flera olika branscher och marknader med motivet att sprida riskerna. Syftet med valet av strategi är att sprida risken genom att inte vara beroende av utvecklingen i en viss bransch eller ett geografiskt område. Både avgifter och risknivåer är i regel medelhöga.
 

Smala aktiefonder

Smala aktiefonder (t.ex. branschfonder, länderfonder etc.) har en smal placeringsinriktning inom skarpt avgränsade branscher eller geografiska områden. Fonden köper enbart aktier i en viss bransch t.ex. läkemedel, fastigheter etc. eller i ett visst geografiskt område t.ex. Ryssland, Kina etc. Syftet med valet av strategi är att genom att nära följa och analysera en avgränsad marknad göra placeringar där avkastningen förväntas bli hög. Både avgifter och risknivåer ligger i regel på en nivå som är högre än för en bred aktiefond.

Läs mer:
aktier
fondsparande
utvärdera och välja fonder

Källa:
Konsumenternas Bank- & Finansbyrå


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna