attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 


Aktiebolag

Ett aktiebolag är ett företag där delägarna, alltså aktieägarna, inte har ett personligt ansvar för företagets skulder.

Att starta ett aktiebolag kräver en kapitalinsats. Varje person som köper aktier i företaget kan också förlora de pengar som de satte in i företaget.

Ett aktiebolag blir en juridisk person i och med att det registreras hos Bolagsverket. En juridisk person kan själv bland annat teckna avtal, ha anställda och äga saker. Aktiebolaget får ett organisationsnummer när registreringen av företaget är helt klar.

Krav på aktiebolag

 • Privata aktiebolag måste ha ett aktiekapital på minst 50 000 kronor och publika aktiebolag på minst 500 000 kronor.
   
 • Aktiebolaget ska företrädas av en styrelse och i vissa fall en verkställande direktör. Styrelsen utses av bolagsstämman.
   
 • Ett aktiebolag måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor om inte annat har bestämts i bolagsordningen.
   
 • Företaget måste skicka in årsredovisningen till Bolagsverket varje år.
   
 • Styrelsen måste upprätta en aktiebok med en förteckning över aktieägarna. Aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos företaget. Bolagsverket registrerar inte vem som äger aktierna.

Fördelar med aktiebolag

 • En eller flera personer eller företag kan starta aktiebolag.
   
 • Aktiebolagets namn skyddas i hela landet.
   
 • Det är ett stort skydd för dig som privatperson, med en klar skiljelinje mellan företaget och dig som ägare.
   
 • Aktieägarna har rätt att delta och besluta i aktiebolagets angelägenheter vid bolagsstämman.

Läs mer:
Betala aktier
Olika aktier och krav på rösträtt
Företagsnamn och verksamhet
Privat eller publikt AB och säte
Aktier
Styrelse och VD, firmateckning
Revisor
Räkenskapsår
Bifirma
Årsstämma
Delning
Så anmäler du ett AB
Stiftelseurkund
Bolagsordning

Källa:
Bolagsverket 2012


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna