attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 


Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning

Ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning är ett särskilt slag av privat aktiebolag. Företagsformen är tänkt för verksamheter som tidigare drivits i offentlig regi, till exempel företag som etableras i privat regi inom hälso– och sjukvårdssektorn.

Reglerna syftar till att säkerställa att företagets vinst huvudsakligen stannar kvar i företaget. Regler för företagsformen finns i aktiebolagslagens 32 kapitel och innebär bland annat följande:

 • Det ska framgå av bolagsordningen att det är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.
   
 • Värdeöverföringar från företaget får inte överstiga summan av ett belopp motsvarande räntan, beräknad på statslåneräntan med ett tillägg på en procentenhet, på det kapital som aktieägare tillfört företaget som betalning för aktier.
   
 • Revisorn ska särskilt granska att företaget inte överträtt reglerna om värdeöverföring.
   
 • Företag som bryter mot reglerna om värdeöverföring kan tvingas i likvidation av domstol. Bolagsverket kan göra anmälan till domstolen.
   
 • Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning får vara överlåtande företag i en fusion eller vid en delning bara om det övertagande företaget är av samma slag.
   
 • Företagsnamnet ska följas av beteckningen (svb) om det inte av namnet framgår att det är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.
   
 • Andra aktiebolag får inte använda beteckningen (svb).

Läs mer:
Betala aktier
Olika aktier och krav på rösträtt
Företagsnamn och verksamhet
Privat eller publikt AB och säte
Aktier
Styrelse och VD, firmateckning
Revisor
Räkenskapsår
Bifirma
Årsstämma
Delning
Så anmäler du ett AB
Stiftelseurkund
Bolagsordning
Bankintyg

Källa:
Bolagsverket 2012


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna