attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 


Stiftelseurkund

När du anmäler aktiebolaget för registrering hos Bolagsverket ska du också skicka in företagets stiftelseurkund. Stiftelseurkunden är ett dokument som visar att ni har beslutat att starta ett aktiebolag. Den som startar ett aktiebolag kallas stiftare.

Innehåll

Stiftelseurkunden innehåller information om

 • hur mycket som ska betalas för varje aktie
   
 • hur många aktier varje stiftare tecknar sig för
   
 • vilka som ska sitta i styrelsen
   
 • vem som ska vara revisor, i de fall ni beslutar att företaget ska ha någon revisor
   
 • att aktierna kan betalas med apportegendom – om det är aktuellt. Apportegendom innebär att en stiftare betalar sina aktier med egendom i stället för pengar.
   

Hur skickar jag in stiftelseurkunden?

Om du använder e-tjänsten i företagarsajten verksamt.se för att registrera aktiebolaget, fyller du i uppgifterna från stiftelseurkunden direkt i tjänsten.

Använder du i stället en blankett måste du skicka in en papperskopia av stiftelseurkunden till Bolagsverket.

Läs mer:
Betala aktier
Olika aktier och krav på rösträtt
Företagsnamn och verksamhet
Privat eller publikt AB och säte
Aktier
Styrelse och VD, firmateckning
Revisor
Räkenskapsår
Bifirma
Årsstämma
Delning
Bolagsordning
Bankintyg

Källa:
Bolagsverket 2012


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna