attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 


Starta aktiebolag

Vill du starta ett aktiebolag? Det kan du göra ensam eller tillsammans med en eller flera andra personer, företag eller föreningar.

Den som startar ett aktiebolag kallas stiftare. En stiftare måste vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller vara en juridisk person från ett land inom EES. Bolagsverket kan i särskilda fall bevilja dispens från detta krav.

Så går det till att starta ett aktiebolag

  1. Besluta om start och upprätta stiftelseurkund och bolagsordning
  2. Teckna och betala aktier
  3. Skriv under stiftelseurkunden
  4. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket
  5. Bolagsverket registrerar företaget

1. Besluta om start och upprätta stiftelseurkund och bolagsordning

Du och eventuellt andra stiftare beslutar att starta ett aktiebolag. Ni ska då upprätta ett dokument som kallas stiftelseurkund. Stiftelseurkunden ska bland annat innehålla ett förslag till en bolagsordning. I bolagsordningen står det bland annat vilket namn och vilken verksamhet företaget ska ha.

Ett gott råd är att inte beställa trycksaker, skyltar och annat innan företagets namn är registrerat.

2. Teckna och betala aktier

Du som startar aktiebolaget köper (tecknar) också aktier i företaget. Det gör du genom att ange hur många aktier du ska teckna i stiftelseurkunden. Alla som tecknar aktier måste skriva under aktieteckningen. Det är inget krav att alla stiftare tecknar aktier i företaget.

Du kan betala aktierna genom att sätta in pengar på ett särskilt konto i banken eller med så kallad apportegendom. Det krävs minst 50 000 kronor i aktiekapital för privata aktiebolag och minst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

3. Skriv under stiftelseurkunden

När alla stiftare har skrivit under stiftelseurkunden är aktiebolaget bildat.

4. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket

Anmäl företaget för registrering till Bolagsverket, via e-tjänsterna i företagarsajten verksamt.se eller på blanketten Nyregistrering – aktiebolag, nr 816. Anmälan måste lämnas in senast sex månader efter att stiftelseurkunden har upprättats. Läs mer om anmälan i e-tjänsten och på blanketten.

När du anmäler ett aktiebolag måste du betala en avgift, se sidan Avgifter för aktiebolag.

5. Bolagsverket registrerar företaget

Bolagsverket beslutar om registrering och företaget får ett organisationsnummer. Företaget får då också ett registreringsbevis. När registreringen är gjord blir företaget en juridisk person och verksamheten kan sätta igång.

Krävs tillstånd?

När du ska starta ett företag är det viktigt att du tar reda på om det krävs något tillstånd. Det kan finnas särskilda krav på dig som ska driva verksamheten, krav på lokalen eller på själva verksamheten. Exempel på tillstånd är alkoholtillstånd och trafiktillstånd. I verksamt.se kan du ta reda på om du behöver tillstånd.

Ett gott råd är att inte beställa brevpapper, trycksaker, skyltar och annat innan företagets namn är registrerat.

Läs mer:
Betala aktier
Olika aktier och krav på rösträtt
Företagsnamn och verksamhet
Privat eller publikt AB och säte
Aktier
Styrelse och VD, firmateckning
Revisor
Räkenskapsår
Bifirma
Årsstämma
Delning
Bolagsordning
Bankintyg

Källa:
Bolagsverket 2012


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna