attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 


Räkenskapsår

Det första räkenskapsåret börjar den dag Bolagsverket registrerar företaget. Det gäller även om verksamheten börjar bedrivas senare.

Vid registreringen får du välja vilken räkenskapsperiod företaget ska ha. Men eftersom räkenskapsåret börjar samma dag som företaget registreras kommer startdatumet inte att stämma det första året. Det första räkenskapsåret får därför vara upp till 18 månader eller hur kort som helst.

Företagets räkenskapsår ska stå i bolagsordningen.

De räkenskapsår som inte följer kalenderåret kallas för brutna räkenskapsår. Ett brutet räkenskapsår ska börja första dagen i en månad och omfatta tolv månader.
 

Ändra räkenskapsår

Om du vill kan du ändra räkenskapsår för aktiebolaget.

För vissa ändringar krävs tillstånd

Vill du lägga om räkenskapsåret från kalenderår till brutet räkenskapsår eller från ett brutet räkenskapsår till ett annat brutet räkenskapsår, måste du ha tillstånd från Skatteverket. Tillstånd krävs inte för omläggning från brutet räkenskapsår till kalenderår.

Ett brutet räkenskapsår ska börja den första dagen i en kalendermånad och omfatta tolv hela månader.

I samband med omläggning av ett räkenskapsår får räkenskapsåret gälla kortare tid än tolv månader eller förlängas till högst arton månader.

Gemensamt räkenskapsår för företag i koncern

Aktiebolag som ingår i en koncern ska ha samma räkenskapsår. Företaget behöver inte ansöka om tillstånd från Skatteverket om moder- eller dotterbolag i en befintlig svensk koncern redan har det önskade räkenskapsåret. Anpassning till en utländsk koncern kräver dock Skatteverkets tillstånd, förutom vid ändring till kalenderår.

Om det finns synnerliga skäl kan Skatteverket medge att olika räkenskapsår får användas inom en koncern och dess företag.

Beslut och anmälan

Förkortat räkenskapsår

 • Bolagsstämman ska ha beslutat om ändrat räkenskapsår innan utgången av det nya förkortade räkenskapsåret.
 • Anmäl till Bolagsverket senast en månad efter utgången av det nya förkortade räkenskapsåret.
 • Tillstånd krävs av Skatteverket – gäller inte vid byte till kalenderår.

Förlängt räkenskapsår

 • Bolagsstämman ska ha beslutat om ändrat räkenskapsår innan utgången av det gamla räkenskapsåret.
 • Anmäl till Bolagsverket inom en månad efter utgången av det gamla räkenskapsåret.
 • Tillstånd krävs av Skatteverket – gäller inte vid byte till kalenderår.

Anmäl ändringen så här

Anmäl ändringen genom att

 • ändra i e-tjänsterna i företagarsajten verksamt.se eller
 • skicka in blanketten Ändringsanmälan – aktiebolag, nr 817.

Tillsammans med anmälan skickar du in

 • den nya bolagsordningen
 • ett bolagsstämmoprotokoll
 • tillstånd från Skatteverket – i vissa fall.

När du ändrar räkenskapsår måste du betala en avgift.

Läs mer:
Betala aktier
Olika aktier och krav på rösträtt
Företagsnamn och verksamhet
Privat eller publikt AB och säte
Aktier
Styrelse och VD, firmateckning
Revisor
Bifirma
Årsstämma
Delning
Stiftelseurkund
Bolagsordning
Bankintyg

Källa:
Bolagsverket 2012


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna