attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 


Privat eller publikt aktiebolag?

Ett aktiebolag kan antingen vara privat eller publikt. Detta behöver du bestämma innan du startar företaget, men du kan också ändra det i efterhand. Ett publikt aktiebolag är ett företag som kan erbjuda aktier på den öppna marknaden. Alla övriga kallas privata aktiebolag.

När du ska starta ett privat aktiebolag behöver du ett aktiekapital på minst 50 000 kronor, för publika aktiebolag krävs minst 500 000 kronor.

Säte

Du måste bestämma var företagets styrelse ska ha sitt säte, alltså den kommun där styrelsen ska ha sina styrelsemöten. Det är också här som bolagsstämman ska hållas och som företaget ska svara vid domstol.
 

Läs mer:
Betala aktier
Olika aktier och krav på rösträtt
Företagsnamn och verksamhet
Aktier
Styrelse och VD, firmateckning
Revisor
Räkenskapsår
Bifirma
Årsstämma
Delning
Stiftelseurkund
Bolagsordning
Bankintyg

Källa:
Bolagsverket 2012


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna