attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 


Företagsnamn och verksamhet

En av de första sakerna du behöver göra när du startar ett företag är att välja företagsnamn och besluta vilken verksamhet företaget ska ha.

Både namnet och verksamheten måste du anmäla till Bolagsverket. De granskar sedan ditt namnförslag, bland annat för att se att

 • inget annat företag har samma namn
 • namnet skiljer sig från andra företagsnamn, varumärken och släktnamn
 • namnet stämmer överens med verksamheten.

Läs mer om företagsnamn och verksamhetsbeskrivningen på sidan Om företagsnamn.

Tänk på att du kan behöva anmäla företaget till registret mot penningtvätt.

Rikstäckande skydd för namnet

Ett aktiebolags namn skyddas i hela landet. Du kan alltså inte välja ett företagsnamn som ett annat aktiebolag har, oavsett var företaget ligger. Det innebär förstås också att ingen annan kan ta ditt företagsnamn när det väl blivit godkänt.

Speciella regler för aktiebolag

 • Namnet ska innehålla ordet "aktiebolag" eller förkortningen "AB".
 • Privata aktiebolag får inte ha ordet "publikt" i namnet.
 • Ett publikt aktiebolags företagsnamn ska följas av beteckningen "(publ)", om det inte av företagets namn framgår att det är publikt. Företagsnamnet får inte innehålla ordet "privat".

Exempel på företagsnamn:

 • ortnamn + verksamhetsord: Ronneby IT Aktiebolag
 • efternamn + verksamhetsord: Brobergs Motor Aktiebolag
 • initialer + verksamhetsord: P.M. Redovisning Aktiebolag
 • fantasiord: Cajin Aktiebolag
 • fantasiord + verksamhetsord: Cajin Mode Aktiebolag

Beskriv verksamheten i detalj

Ditt företagsnamn hänger samman med vilken verksamhet du har. För att Bolagsverket ska kunna bedöma om de kan godkänna ditt namnförslag måste du beskriva verksamheten i detalj. Om du exempelvis ska driva handel, måste du skriva inom vilket område du ska driva handel. Om du ska arbeta som konsult måste du skriva inom vilket område du kommer att erbjuda konsulttjänster.

Exempel på verksamhet:

 • Butikshandel med skor.
 • Konsult inom IT.
   

Läs mer:
Betala aktier
Olika aktier och krav på rösträtt
Privat eller publikt AB och säte
Aktier
Styrelse och VD, firmateckning
Revisor
Räkenskapsår
Bifirma
Årsstämma
Delning
Stiftelseurkund
Bolagsordning
Bankintyg

Källa:
Bolagsverket 2012


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna