attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 


Så fungerar depositionskonto

Du som arbetar som ombud kan skaffa ett depositionskonto hos Bolagsverket.

Att ha ett depositionskonto innebär att du i förväg sätter in ett större belopp till Bolagsverket. Registreringsavgifterna dras automatiskt från ditt konto allt eftersom du skickar in ärenden.

Öppna depositionskonto

 1. Fyll i och skicka in två exemplar av både Avtal om depositionskonto och kunduppgifter till Bolagsverket (ett av dem kommer sedan att återsändas till dig undertecknat av Bolagsverket). Avtalet och Kunduppgifterna hittar du under Mallar. Du kan också kontakta Bolagsverket direkt och få dessa hemskickade.
 2. Du får ett kontonummer till ditt depositionskonto. Samma ombud kan ha flera depositionskonton.
 3. Sätt in din deposition. Lägsta belopp är 20 000 kr.
 4. Nu kan du börja skicka in ärenden som belastar ditt depositionskonto.

Använda depositionskonto

När du skaffat ett depositionskonto innebär det att du kan betala dina och dina kunders ärenden via kontot. De ärenden som går via e-tjänsten Företagsärenden för ombud, belastar alltid depositionskontot.

Anmäler du ärendet på annat sätt måste du skriva kontonumret:

 • Anmäla på blankett – skriv kontonumret på första sidan.
 • Förbereda dina kunders ärenden på företagarsajten verksamt.se – skriv kontonumret före eller efter ombudets företagsnamn under rubriken Kontaktuppgifter.

Om du inte anger något depositionskontonummer, förväntas du betala avgiften på annat sätt, till exempel via vanlig internetbetalning.

Företaget som har depositionskontot måste stå som ombud på ärenden som lämnas in. Det räcker inte med kontaktpersonens namn.

När Bolagsverket diariefört ärendet reserverar de avgiften för ärendet. Först när de registrerat ärendet dras avgiften från depositionskontot.

Insättningar

Sätt in depositioner allt eftersom. Lägsta belopp är 20 000 kronor per depositionstillfälle och konto. Om du vill kan Bolagsverket skicka ut en påminnelse när ditt konto behöver fyllas på. Saknar depositionskontot täckning kan det ta längre tid att registrera ditt ärende.

Sätt in depositionen på

 • plusgiro 95 06 08-0
 • bankgiro 5050-0255.

Kom ihåg att skriva depositionskontonumret på varje inbetalning.

Tänk på att om du har flera konton måste du sätta in en separat summa på varje konto. Du kan alltså inte sätta in en klumpsumma som sedan fördelas på de olika kontona.

Vad händer om kontot inte fylls på?

Bolagsverket handlägger inte ärendet du skickar in om du inte har täckning för avgiften på depositionskontot. Då skickar de ut ett meddelande till dig om detta. Om du inte sätter in pengar på depositionskontot inom 14 dagar från att du fått meddelandet avskriver Bolagsverket ärendet.

Kontoutdrag

Bolagsverket skickar automatiskt ut ett kontoutdrag i pappersform från ditt depositionskonto en gång i månaden. Kontoutdraget finns också i e-tjänsten Företagsärenden för ombud under rubriken Betalningar.

Kontoutdraget innehåller information om:

 • transaktioner från föregående månad
 • aktuellt saldo
 • reserverade belopp
 • tillgängligt belopp.

Dessutom kan du i e-tjänsten Företagsärenden för ombud hämta en pdf-fil med kontoutdrag.

Källa:
Bolagsverket 2012


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna