attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 


Särskild delgivningsmottagare

Om ett aktiebolag eller en förening inte har någon behörig ställföreträdare som bor i Sverige måste styrelsen utse och anmäla en särskild delgivningsmottagare.

Med behörig ställföreträdare menas här en styrelseledamot eller firmatecknare som tecknar firman ensam eller som tecknar i förening med någon eller några personer. Som behörig ställföreträdare räknas här också den som är verkställande direktör i ett aktiebolag, men inte den som är vd i en förening.

En särskild delgivningsmottagare har rätt att ta emot delgivning för företagets eller föreningens räkning. Med delgivning menas att ta emot en handling och bekräfta att du har gjort det.

Det finns regler om vilka handlingar som ska skickas med delgivning. Exempel på sådana handlingar är när tingsrätten utfärdar en stämning och när Bolagsverket skickar ett föreläggande om likvidation.

Delgivningsmottagaren ansvarar för sitt uppdrag men har i övrigt ingen behörighet att företräda företaget eller föreningen.

Vem kan vara särskild delgivningsmottagare?

En särskild delgivningsmottagare

  • ska vara minst 18 år
  • ska bo (vara folkbokförd) i Sverige, och ha ett personnummer med tio siffror
  • får inte ha förvaltare enligt föräldrabalken
  • bör inte också vara företagets revisor.

För att man i detta sammanhang ska räknas som bosatt i Sverige i laglig mening krävs alltså folkbokföring i Sverige. Detta kallas också ibland för att man har sitt hemvist på någon ort i Sverige. Bolagsverket kontrollerar bosättningen mot det statliga personadressregistret (SPAR). Om man inte har angett något annat räknar Bolagsverket normalt med att man har sitt hemvist på den ort och i det land där man har angett i sin adress.

Anmäl på webben eller blankett

Du kan anmäla en särskild delgivningsmottagare för aktiebolag, ekonomisk förening och bostadsrättsförening i företagarsajten verksamt.se.

Du kan också använda blanketten Särskild delgivningsmottagare:

  • aktiebolag – blankett nr 809
  • ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening – blankett nr 918.

Du hittar blanketter och priser hos Bolagsverket.

Läs mer:
Arbetstagarrepresentant
Dispens från krav på bosättning - styrelsen
Lagar och förordningar för aktiebolag

Källa:
Bolagsverket 2012


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna