attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 


Bolagsordning

När du anmäler aktiebolaget för registrering hos Bolagsverket ska du också skicka in företagets bolagsordning. Bolagsordningen är företagets samling med regler.

Vad måste bolagsordningen innehålla?

Bolagsordningen ska innehålla

  • företagets namn
  • styrelsen säte
  • företagets verksamhet
  • det registrerade aktiekapitalet eller de lägsta och högsta aktiekapital som är tillåtet
  • antalet aktier
  • antalet styrelseledamöter
  • antalet revisorer, eller uppgift om att bolaget inte ska ha revisor
  • hur kallelsen till bolagsstämman (årsstämman) ska ske
  • eventuellt vilka ärenden som ska finnas med på årsstämman
  • räkenskapsåret.

Frivilligt innehåll i bolagsordningen

I bolagsordningen kan du ta in olika frivilliga paragrafer, så kallade förbehåll, som gäller aktierna och aktiekapitalet.

Hur skickar jag in bolagsordningen?

Om du använder e-tjänsten i verksamt.se för att registrera aktiebolaget, fyller du i uppgifterna från bolagsordningen direkt i tjänsten.

Använder du i stället en blankett måste du skicka in en papperskopia av bolagsordningen till Bolagsverket.

Läs mer:
Betala aktier
Olika aktier och krav på rösträtt
Företagsnamn och verksamhet
Privat eller publikt AB och säte
Aktier
Styrelse och VD, firmateckning
Revisor
Räkenskapsår
Bifirma
Årsstämma
Delning
Stiftelseurkund
Bankintyg

Källa:
Bolagsverket 2012


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna