attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 


Betala aktier

När ett aktiebolag ska bildas kan du betala aktier med

  • pengar eller
  • egendom (apportegendom).

Pengar

Om du betalar aktierna med pengar ska hela det tecknade beloppet betalas in. Pengarna ska sättas in på ett konto som är speciellt öppnat för företaget. Det ska vara en bank, ett kreditmarknadsföretag eller motsvarande utländskt kreditinstitut inom EES. Först därefter kan företaget registreras hos Bolagsverket.

Egendom

Betalar du aktierna med egendom (apportegendom) innebär det att du för över egendom till företaget, exempelvis en bil eller en fastighet, som betalning för dina aktier. Det måste stå i stiftelseurkunden att detta är tillåtet för att det ska vara okej. All egendom måste föras över till företaget innan det registreras hos Bolagsverket.

En auktoriserad eller godkänd revisor ska skriva ett yttrande om betalningen. Av yttrandet ska framgå:

  • typ av egendom, exempelvis en lastbil
  • att all egendom förts över till företaget
  • att egendomen är eller kan bli till nytta för företaget
  • att egendomen har tagits upp till det verkliga värdet för företaget
  • vilken metod som använts för att värdera egendomen
  • om det var några svårigheter med att värdera egendomen.

Kvittning inte tillåtet

Du kan inte betala aktierna genom att kvitta mot en fordran som företaget har.

Läs mer:
Olika aktier och krav på rösträtt
Företagsnamn och verksamhet
Privat eller publikt AB och säte
Styrelse och VD, firmateckning
Revisor
Räkenskapsår
Bifirma
Årsstämma
Delning
Så anmäler du ett AB
Stiftelseurkund
Bolagsordning
Bankintyg
Olika aktier och krav på rösträtt
Aktiebok och aktiebrev

Källa:
Bolagsverket 2012


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna