attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 


Bankintyg

När du ska starta ett aktiebolag behöver vi få in ett bankintyg från din bank. Intyget ska visa att aktiekapitalet är inbetalt. Bankintyget kan utfärdas av en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett kreditinstitut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det ska alltid vara på svenska.

Vad ska bankintyget innehålla?

Bankintyget ska innehålla information om

 • insatt belopp
   
 • att beloppet är betalning för aktier i ett aktiebolag som håller på att bildas
   
 • vilket datum aktierna betalades
   
 • kontonummer för det konto där betalningen för aktierna sattes in
   
 • uttag har skett och i så fall när det har skett.

Hur skickar jag in bankintyget?

Om du använder e-tjänsten i verksamt.se för att starta aktiebolaget lämnar din banktjänsteman bankintyget direkt i tjänsten och skriver under med sin e-legitimation.

Läs mer:
Betala aktier
Olika aktier och krav på rösträtt
Företagsnamn och verksamhet
Privat eller publikt AB och säte
Aktier
Styrelse och VD, firmateckning
Revisor
Räkenskapsår
Bifirma
Årsstämma
Delning
Stiftelseurkund
Bolagsordning

Källa:
Bolagsverket 2012


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna